2


2013

 

Inspirace

Rodinná registrace

Od února roku 2013 byla v Masarykově veřejné knihovně zavedena "rodinná registrace". Využili jsme zkušeností z jiných knihoven, kde již rodinné zápisné delší dobu funguje, za což jim děkujeme, pomohli nám nastavit pravidla.

Výsledkem 3měsíců fungování rodinné registrace je stovka nových čtenářů, z toho polovina dětí a polovina dospělých.

Dá se říci, že díky rodinné registraci se nám "zviditelnili" ti čtenáři, kteří vesměs již do knihovny chodili, ale na průkazku maminky, tatínka, bratra...

Rodinou se rozumí minimálně 3 fyzické osoby, přičemž alespoň jedna z nich je dítě do 18 let, bydlící na společné adrese. Rodinná registrace se netýká dvou dospělých osob.

Společné bydliště se musí při registraci prokázat průkazem totožnosti:

-    u osob starších 15 let občanský průkaz

-    u osob mladších 15 let žákovská knížka nebo průkazka na dopravu.

Každému členu rodiny se vystavuje jeho vlastní průkazka, každý má své čtenářské konto a musí vyplnit přihlášku. Samostatně také řeší případné upomínky či náhrady za ztráty knih apod. Každý člen rodiny musí přijít do knihovny osobně vyplnit přihlášku.

Roční registraci zaplatí pouze jeden člen rodiny-plátce a to částku 150,- Kč.

Do poznámky se u každého člena rodiny napíší jména ostatních členů, kterých se rodinná registrace týká.

Čtenáři jsou rodinnou registrací nadšeni, zájem je od začátku velký, což ostatně dokazují uvedená čísla. Dle ohlasů, kterých se nám dostalo, můžeme potvrdit, že tato služba je pro rodiny vítána a věříme, že jí využijí i další ať už stávající nebo noví čtenáři.

Je pravda, že tři měsíce je příliš krátká doba na nějaké výraznější zhodnocení. Domníváme se však, že nejvýraznějším přínosem rodinné registrace je podchycení členů rodin, kteří do knihovny chodí jako "doprovod" zapsaných čtenářů. V příjmech ze zápisného se zatím tato změna projevuje lehce pozitivně.

Helena Gajdušková

 

RSS
    SKIP