2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Metodici pro regionální funkce ve Vyškově

Ve dnech 5. a 6. června 2013 proběhl v Knihovně K. Dvořáčka ve Vyškově první workshop pro metodiky z knihoven pověřených regionálními funkcemi a z krajských knihoven. Pořádala jej sekce veřejných knihoven SKIP ve spolupráci s Knihovnou K. Dvořáčka ve Vyškově, za podpory MK. Do krásného prostředí knihovny a atmosféry milých a ochotných hostitelů se sjelo více než 50 účastníků, aby se po oba dny věnovali regionálním funkcím a náplni specializace "metodik". RF v krajských systémech mají stejné cíle a původně i strukturu a formy pomoci obsluhovaným knihovnám napříč celou ČR. Přesto se během let prohlubovaly rozdíly mezi kraji, počínaje financováním, přes formy služeb obecním a městských knihovnám, jejich četnost a kvalitu. Zároveň se nepřetržitě snižoval i počet metodiků. To má za následek prohlubující se rozdíly i ve výkonech obsluhovaných knihoven, kvalitě a modernizaci jejich služeb. Cílem prvního semináře, druhý je plánován na září t.r., bylo stmelit metodiky, informovat je, co je stěžejní v této chvíli, co v době blízké, na který z problémů knihoven se soustředit především a jak, jak komunikovat s knihovníky a zastupiteli obcí. Byla to příležitost i pro metodiky nováčky, setkat se a poznat se, vyměnit si zkušenosti, získat inspiraci a navázat kontakty se stejnými specialisty. Přispěvatelé se zaměřili jak na současnost, tak na minulost a možnou inspiraci v ní, na nové trendy metodické práce i možné způsoby a formy, jak zlepšovat služby obsluhovaných knihoven konečným uživatelům. Účastníci se dozvěděli mnoho dobrých nápadů a postupů uplatňovaných s úspěchem v domovských krajích jednotlivých přednášejících. Velmi zajímavá byla i beseda se starosty, jejichž knihovny patří k těm výborným. Pozvání přijali Ing. Bc. Jiří Crha, místostarosta města Blansko, Mgr. Tomáš Šenkyřík, I. místostarosta města Židlochovice, ing. Jindřiška Brožová, starosta obce Valchov a PhDr. Radim Šťastný, místostarosta obce Ratíškovice. Podrobný program a prezentace najdete na adrese http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-verejnych-knihoven/workshop-pro-pracovniky-metodickych-oddeleni-verejnych-knihoven.

Ladislava Zemánková

 

 

RSS
    SKIP