2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Setkání seniorů

Na začátku června se uskutečnilo již 9. celostátní setkání knihovnických seniorů, jehož organizátorkou byla  MěK v Šumperku za podpory regionálního výboru SKIP 10 a VV SKIP. Kdo zná ředitelku Mgr. Zdenu Daňkovou, věděl, že opět prožijeme tři krásné dny naplněné přátelstvím v pravém slova smyslu. Na programu bylo nejen poznání krás tohoto kraje, ale především seznámení s vynikajícími knihovníky a výsledky jejich práce. Rozhodně jsme nebyli zklamáni, ale mrzelo nás, že musely omluvit svou neúčast kolegyně z Ústí nad Labem a Českého Krumlova, které z důvodu záplav nemohly přijet. Naopak přijely nové účastnice - z Plzně, Olomouce, Mohelnice i odjinud.

Po uvítání ředitelkou MěK pozdravila přítomné předsedkyně SKIPu 10 Mgr. Zuzana Bornová, která představila jeho činnost. Dalšími hosty a současně lektory byli pracovníci NK ČR a členové VV SKIP - PhDr. Vít Richter, Mgr. Roman Giebisch, PhD., a Mgr. Zlata Houšková.

Knihovnice z MěK i další z okresu nás seznámily se svou prací i s novinkami, které se jim osvědčily. Byli jsme přijati starostou města, vystoupili na radniční věž a obdivovali krásy kraje. Viděli jsme i další historické památky, ale všechny nás doslova ohromila místní knihovna ve Vikýřovicích. Její zapojení do života obce je mimořádné a zasluhovalo by samostatný článek.

Společné večerní posezení se šumperskými knihovníky a jejich seniory v zahradě knihovny završilo vystoupení Old Time Jazzbandu Loučná nad Desnou, které bylo skvělé.

Při loučení, které je vždy nekonečné, padala slova díků i obdivu nad vším, o jsme viděli i zažili. Uvědomila jsem si však, že jsem ještě nikdy veřejně nepoděkovala knihovníkovi z Kostomlat Mirkovi Bláhovi a jeho ženě Haně za fotodokumentaci z navštívených míst. Ze všech našich setkání vytvořili kroniku, která je jedinečná. Takže moc děkujeme a těšíme se na další shledání. Na závěr slova, jejichž autora neznám, ale vyjadřují pocity nás všech: "Vidět rád lidi, to je hobby, pro které stojí za to žít. "

J. Biolková

 

RSS
    SKIP