2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Seminář Výzdoba interiérů knihoven tvořivě - Louny 23. 4. 2013

Tématem semináře konaného za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR a organizačně zabezpečeného Klubem tvořivých knihovníků SKIP a Městskou knihovnou v Lounech bylo předání zkušeností o zkrášlování a výzdobě knihoven v návaznosti na vybavení interiéru. Seminář byl určen hlavně pro knihovny, kterým chybí finance na profesionální výtvarnou firmu a ve kterých se na výzdobě podílejí knihovníci.

Myšlenka na uspořádání semináře vznikla na základě prožitků a vjemů z návštěv dobře i špatně vyzdobených knihoven. Od myšlenky nebylo daleko k uspořádání semináře. Organizační tým vzešlý z Klubu tvořivých knihovníků se snažil zajistit vše tak, aby seminář přinesl všem cca zúčastněným řadu zajímavých podnětů. Dobrý dojem ze semináře umocnil i spoluorganizátor - Městská knihovna v Lounech, jejíž prostředí bylo více než příjemné. Lounské knihovně patří dík za vřelé přijetí, poskytnutí veškerého zázemí, počínaje technickým až po občerstvení během semináře pro účastníky, a to za plného provozu knihovny a konání dalšího odborného semináře v jejích prostorách.

Šest příspěvků (vč. úvodního slova) v dopolední části semináře a dvou praktických v odpolední části představilo různé způsoby, kterak se knihovny, převážně městské, vypořádaly se svými vizemi o vylepšení vzhledu interiéru tak, aby byl lákavý a přitažlivý pro pravidelné čtenáře i příležitostné návštěvníky - případné budoucí pravidelné čtenáře. Odpolední praktická část se věnovala praktickým výsledkům tohoto snažení v hostitelské knihovně při komentované prohlídce i praktickým dovednostem tvorby tiskovin (plakátu). Zde bohužel na plánované praktické vyzkoušení bylo velmi málo času.

Příspěvky všech přednášejících rozhodně splnily téma semináře a inspirovaly účastníky, podnítily diskusi i výměnu zkušeností. Méně byla zastoupena posterová sekce. Pět příspěvků semináře představilo naopak odborné vysokoškolské knihovny a knihovnu Akademie věd.

Prezentace přednášek ze semináře jsou uloženy přímo u jednotlivých přednášejících v programu semináře.

Seminář byl doprovázen putovní výstavou Klubu tvořivých knihovníků pod názvem "Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak".

Alena Volková Balvínová

RSS
    SKIP