2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Nové knihovny - nové nápady

Pražský Goethe Institut ve spolupráci se SKIP připravil seminář o výstavbě nových německých a českých knihoven a jejich činnosti. Z Německa přijeli vedoucí známé Filologické knihovny Svobodné univerzity v Berlíně (známé též pro svůj zakulacený tvar jako "mozek") a vedoucí Městské knihovny v Bayreuthu, otevřené v roce 2011, a také dva projektanti z kanceláře Marina Stankovic Architekten DBA Berlin. Za českou stranu vystoupili Mgr. Zoubek a Ing.arch Petr Lešek. Ředitel děčínské knihovny Mgr. Ladislav Zoubek jakoby v předtuše referoval mj. o důvodech, proč byla knihovna postavena tak blízko Labe, a o tom, jak si splnil sen mít v knihovně kavárnu. O zkušenostech s projektováním knihoven promluvil zástupce úspěšného projektového ateliéru Projektil architekti (SVK Hradec Králové a NTK) Ing. arch. Petr Lešek. Semináře se zúčastnilo přes 40 zájemců a jejich názor: nebylo by špatné něco podobného zase připravit.

RSS
    SKIP