2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Maraton čtení

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje další ročník akce Maraton čtení, který letos proběhne v rámci Týdne knihoven 2013. Letošní ročník finančně podpořilo Čtení pomáhá www.ctenipomaha.cz. V Maratonu čtení chceme propagovat autory nominované na cenu Magnesia Litera. Knihovny mohou žádat o částku do výše 3 000 Kč. Formulář pro Maraton čtení je na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormMaraton2013.frm.

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení v rámci naší akce, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na http://goo.gl/Y1T2E. Pokyny k vyplnění formuláře naleznete na http://goo.gl/KQgOs

 

RSS
    SKIP