2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Knížka pro prvňáčka již popáté

V červnu proběhla distribuce knížky pro prvňáčka, knížky básniček Radka Malého Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové. Knížka letos vznikala za velmi složitých podmínek a je na světě nejen díky podpoře projektu Čtení pomáhá, TRITONu a SKIPu. Knížka je na světě především díky Ivaně Hutařové. Vůbec nikdo nečekal, že až v červnu dostanou letošní prvňáčci svoji knihu, tak už tu Ivana Hutařová nebude. Projekt Ivany Hutařové - Už jsem čtenář je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí prvních tříd. Prvňáčci, které do projektu přihlašuje knihovna, se účastní během prvního školního roku akcí, které pro ně pořádá knihovna v místě působnosti školy. Může se jednat o seznámení s knihovnou, besedy se spisovateli, výstavky knižních novinek, společná čtení a další formy práce se čtenářem. Cílem je, aby si dítě hned v první třídě osvojilo jak návyky ke čtení, tak základní znalosti o získávání informací z nejrůznějších zdrojů. Za odměnu účasti v projektu dostanou žáci na konci prvního ročníku "knížku pro prvňáčka původní českou novinku vytvořenou speciálně pro ně, která se nedá koupit v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky. Do projektu se v tomto školním roce přihlásilo 400 knihoven z celé republiky, které na projektu spolupracují s téměř tisícovkou škol. Je třeba si také uvědomit, že za celým projektem je nemalé úsilí knihovnic a knihovníků z oddělení pro děti a mládež, kteří nezištně, aniž by očekávali mimořádné finanční ocenění za svou práci navíc, pro děti programy na podporu čtení a čtenářské gramotnosti připravují. Jediným hmatatelným oceněním pro ně jsou noví čtenáři, kteří si už v první třídě cestu do knihovny najdou.

RSS
    SKIP