2


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Knihovna palcovými titulky

V pátek a v sobotu 24. a 25.května jsme za podpory SKIPu v dobříšské knihovně uspořádali seminář pro knihovníky na téma propagace knihoven. Sedmihodinový program vedla naše kolegyně Romana Bodorová, která vycházela ze své praxe knihovnice, designérky a učitelky výtvarné výchovy.

Účastníci semináře se zabývali otázkou jaká má být dobrá propagační strategie a co všechno k ní patří a leckdo byl překvapen šíří levných možností, které se knihovně v tomto směru nabízejí. Teorie se průběžně prolínala s praxí: kolegové knihovníci si zkusili vyrobit plakátek či vizitku, debatovali o spolupráci s médii, pracovali s písmem a také s velmi pěknými výsledky vyzkoušeli jednoduchou kresebnou techniku. Někteří ze zúčastněných byli překvapeni tím, že se v průběhu semináře nepracovalo s počítačem - lektorka se zaměřila téměř výhradně na ruční práci s grafikou. Bylo to proto, že ona sama při své propagační práci upřednostňuje tento dnes již mírně opomíjený způsob, kdežto práci s počítačovými grafickými programy se nevěnuje.

 Byli jsme mile překvapeni zájmem o tento seminář - sjeli se k nám kolegové (1) a kolegyně (16) i z dosti vzdálených knihoven. Po oba dva dny zde panovala příjemná tvůrčí nálada a seminář byl přítomnými kolegy z jiných knihoven dobře hodnocen. Lektorka si nekladla za cíl své kolegy během jednoho večera a jednoho dopoledne naučit vše podstatné o reklamě a propagaci, to by jistě nebylo možné - snažila se však, aby seminář byl inspirativní a přínosný pro denní využití v praxi. Jsme velice rádi, že v závěrečném dotazníku většina z účastníků udala, že zde nabyté zkušenosti jim nadále budou pomáhat v jejich práci. Seminář byl ovšem stejně tak přínosný i pro lektorku, která měla příležitost poznat mnoho příjemných kolegů a také mohla porovnat, jak se dělá propagace jinde.

Tomáš Pipota

RSS
    SKIP