1


2013

 

Informační servis

Knihovnické akce 2013

1. - 31.3. Březen - měsíc čtenářů
4. - 10.3. Týden čtení
5.3. Problematika tělesně znevýhodněných v knihovnách, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
16.3. INSPO Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, Praha, Kongresové centrum
5.4. Noc s Andersenem
9.4. Zvukové knihy v roce 2013, Městská knihovna řebíč
10.4. SUK - čteme všichni - vyhlášení výsledků 21. ročníku, Praha
10.4. Biblioterapie, Knihovna Kroměřížska
16. - 17.4. OKNA 2013, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
22. - 23.4. Knihovna jako místo učení, Praha, Goethe-Institut
23.4. Výzdoba interiérů knihoven tvořivě, Městská knihovna Louny
23.4. Seminář k autorskému právu, Praha, Národní knihovna ČR
24. - 25.4. Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách, Městská knihovna Prachatice
9. - 11.5. Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Knihovna města Ostravy
16. - 19.5. Svět knihy 2013, Praha
21. - 22.5. Hudební seminář, Knihovna J. Mahena
21. - 22.5. INFORUM - konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha
23. - 25.5. Literární Šumava, Knihovna B. Němcové v Domažlicích
28. - 29.5. Chceme dětem číst, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
31.5. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Kamarádka knihovna
2. - 6.6. CASLIN, 19. Mezinárodní seminář
5. - 7.6. Setkání knihovnických seniorů 2013, Městská knihovna Šumperk
19. - 21.6. Valná hromada SKIP, Brno
1. - 3.7. 20 let knihovnických týdnů v Sobotce
3. - 5.9. 37. seminář knihovníků muzeí a galerií, Muzeum města Ústí nad Labem
10. - 12.9. Knihovny současnosti 2012, Olomouc
11. - 15.9. Jičín město pohádky
13. - 14.9. Malé podzimní setkání, Velešín
19. - 21.9. Co venkovské knihovny umějí a mohou IX., Vavřinec - Veselice
19.9. Konference IVIG
20.9. - 21.9. Knihovnický happening ýdne knihoven, Kolín
30.9. - 6.10. Týden knihoven
3. - 4.10. KRE 13 (Knowledge, Research and Education), NK v Praze
17. - 18.10. 23. Celostátní akviziční seminář, KVK Havlíčkův Brod
18. - 19.10. 23. Podzimní veletrh v Havlíčkově Brodě
30.10. Bezpečně na síti, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
6.11. 3. Konference EFI, Systémy sledování služeb knihovny, NK v Praze
27. - 28.11. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013, 14. ročník konference
30.11. Den pro dětskou knihu
Termíny vztahující se k Valné hromadě 2013
31.3. Nejzazší termín pro regionální konference SKIP
15.4. Návrhy kandidátů do VV, DK a na předsedu SKIP
15.4. Aktualizace členské základny
30.4. Návrhy na členy a náhradníky volební, mandátové a návrhové komise

 

RSS
    SKIP