1


2013

 

Informační servis

Podpora amerických knihoven

Veřejné knihovny ve Spojených státech poskytují svým uživatelům více služeb než jen půjčování knih. I značně podfinancované knihovny poskytují programy určené k zapojení sociálně slabých občanů do komunity. Ačkoliv je ekonomika v recesi a veřejné knihovny trpí škrty, snaží se o podporu informační a čtenářské gramotnosti především u rodin s dětmi. Veřejné knihovny musí v současnosti dokazovat, že jejich postavení ve společnosti je důležité a nezastupitelné.

Veřejné knihovny v Georgii velmi kreativně navazují partnerství s jinými vzdělávacími institucemi a vedou úspěšné marketingové kampaně. Své aktivity vhodně propojují a společně nabízejí veřejná čtení, umělecké přehlídky a další komunitně orientované akce. Každá z organizací může oslovit jednotlivce a jejich rodiny např. Georgia Public Library, Georgia State Parks & Historic Sites, Georgia Environmental Facilities, Georgia Council for the Arts. Organizace společně plánují výdaje na vzdělávání což vede k velkým úsporám, ale je zachována rovná příležitost všem pro oblast vzdělávání. V Massachusetts roku 2009 navrhnul guvernér Deval Patrick uzavření State Library of Massachusetts z ekonomických důvodů. Nestalo se tak jen díky velké mediální kampani a peticím veřejnosti, která podpořila svoji milovanou instituci. Tisíce lidí vyjádřilo svůj nesouhlas s uzavřením knihovny na sociálních sítích Facebook a Twitter a vláda na jejich požadavky reagovala příznivě. Knihovna v Massachusetts se sníženým rozpočtem funguje i nadále.

Většina oslovených uživatelů veřejných knihoven v Texasu souhlasila s finanční podporou knihoven. Knihovnická asociace se snaží poskytnout svým zastáncům veškeré informace a materiály a snaží se také přesvědčit své odpůrce. V důsledku rozpočtových škrtů se musí knihovny mimořádně snažit, aby obhájily své rozpočty. Knihovně v Austinu se podařilo získat podporu u 94% obyvatel, kteří podpoří další činnost knihovny na zasedání města. Získávání podpory pro knihovnu spojilo příznivce napříč politickými stranami. Facebooková stránka k lepší podpoře financování knihoven v Illinois, která byla založena v roce 2009, se může pochlubit 4 654 členy. Tito lidé sdružení na sociální síti protestují proti škrtům v rozpočtech veřejných knihoven. Velký počet obyvatel Illinois podpořil knihovny formou demonstrací a kampaní ve sdělovacích prostředcích, ve prospěch knihoven se vyjádřil také vlivný státní tajemník Jesse White, zákonodárci této země se rozhodli vetovat svá opatření k rušení veřejných knihoven.

Ve veřejných diskusích se začaly objevovat snahy omezit rozpočty knihoven, ale většina obyvatel státu Ohio vyjádřila svůj nesouhlas. Více než 80% obyvatel podporuje zachování těchto základních komunitních center. Přes vysokou podporu obyvatel se podařilo uhájit rozpočty knihoven jen se snížením 10%. Strategie podpory veřejné knihovny v Troy v Michiganu je neuvěřitelně přitažlivá. Členové místní komunity se rozhodli podpořit svoji knihovnu a domluvili se s agenturou Leo Burnett, která vytvořila webové stránky vyzývající obyvatele města Troy, aby přišli na oslavu, kde se budou pálit knihy místní knihovny. Velký počet obyvatel vzal tuto hrozbu vážně a svým atakem na místní zastupitele zajistili, že knihovní regály neskončili namočené v benzinu a flambované na parkovišti. Tento vtip zabodoval! Členové komunity si opět uvědomili, k čemu jsou veřejné knihovny a že i poměrně malé výdaje mají velký vliv pro místní komunitu.

V Arizoně ve městě Glendale proběhla také velká Kampaň na podporu zachování tří poboček místní knihovny z důvodu velkých rozpočtových škrtů. Kampaň proběhla ve virtuálním prostoru, kdy stovky příznivců zajistilo změny v rozpočtu, které měly omezit činnost jejich milovaného komunitního centra. Obyvatelé města Glendale se většinou věnují primárně svému týmu v NHL Phoenix Coyotes a obávají se rozpočtových škrtů pro jejich tým, ale i veřejná knihovna jim stála za podporu. Obyvatelé Kalifornie milující své knihovny se staví na jejich obranu, aby podpořili legislativní změny na podporu jejich financování. Pozornost nedávno vzbudil senátor Lois Walk, který doufá, že budou podpořeny rozpočty knihoven a financování jejich projektů. Facebooková stránka s názvem Save California Public Library and Literacy se může pochlubit 1 022 členy, kteří dychtivě podporují vzdělávací aktivity a kampaně na podporu čtení.

I když se stát New York může pochlubit s jednou z nejznámějších knihoven současnosti to ještě neznamená, že rozpočet New York Public Library není ohrožen. Občané New Yorku velmi bojovaly proti snížení rozpočtu své knihovny a nejméně 130 000 uživatelů věnovalo na tento boj svůj čas, úsilí a peníze - celkem 144 000 dolarů. Důležitá ale je především snaha pomáhat své knihovně. I New York Public Library potřebuje na své programy a nákup médií stále větší finanční prostředky, aby uspokojila požadavky svých čtenářů. Téměř 83% obyvatel New Jersey věří, že si veřejné knihovny plně zaslouží finanční podporu ze strany státu. Mezi členy této velké komunity se řadí spisovatelé Judy Blume a Janet Evanovich a k jejich povinnostem patří kontaktovat zákonodárce v otázkách financování knihoven, tvorba příslušných blogů, komunikace k podpoře knihoven na sociálních sítích a komunikace s médii.

Přejato z - http://oedb.org/library/beginning-online-learning/10-states-sticking-up-for-public-libraries

RSS
    SKIP