1


2013

 

Informační servis

Konference archivy, knihovny, muzea v digitálním světě

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2012 proběhla v konferenčním sále Národního archivu v Praze v pořadí 13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Na konferenci zaznělo 33 příspěvků s tématem využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Tradiční pozornost byla věnována digitalizaci, jmenným i věcným autoritám, problematice dlouhodobého uchování a zpřístupnění digitálních dokumentů a také spolupráci s evropskou digitální knihovnou Europeana. Prezentace z konference jsou přístupné na: http://goo.gl/3L2vE.

Projekt internetizace knihoven (PIK) končí - ke dni 28. března 2013 pozbude účinnosti smlouva mezi společností Telefónica Czech Republic, a. s., a Ministerstvem kultury, na jejímž základě jsou hrazeny poplatky za internetové připojení knihoven, které jsou zapojeny do Projektu internetizace knihoven. Zajištění připojení k internetu bude tedy po 28.3. 2013 plně v kompetenci provozovatelů knihoven a Ministerstvo kultury se na realizaci a financování této činnosti včetně související administrativy po tomto datu již podílet nebude. O této skutečnosti byly informovány jak dotčené knihovny, tak i metodici regionálních oddělení knihoven, Svaz měst a obcí, Asociace krajů i vláda ČR

Pro některé malé knihovny s omezeným rozpočtem může být ale velkou a někdy i nepřekonatelnou překážkou cena připojení. Jednou z možností je využít nabídku občanského sdružení Internet pro všechny, které sdružuje uživatele Internetu v ČR, kteří mají zájem o širokopásmové paušální připojení k Internetu. Na webové stránce sdružení http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/ je k dispozici adresář knihoven řazený podle okresů, kde se u každé knihovny uvádí informace o poskytovateli Wi-Fi připojení v dané lokalitě. Někteří poskytovatelé internetu jsou ochotni připojit knihovnu bezplatně, v tom případě je poskytovatel označen žlutou barvou. Řada knihoven již tuto nabídku využila (jsou označeny zelenou barvou). Podrobné informace o možností využití této nabídky najdete na: http://goo.gl/5s32W.

Vít Richter

 

RSS
    SKIP