1


2013

 

Informační servis

Česká kniha a knižní veletrhy

Dana KalinováDana Kalinová zamířila hned po škole do Městské knihovny v Praze a pracovala zde plných patnáct let. Koncem 90.let byla paní Kalinová přijata do Svazu knihkupců a nakladatelů a dostala zde nebývalou šanci - stala se ředitelkou společnosti, která především organizuje knižní veletrh Svět knihy Praha. A že se jí to daří? Vždyť to dělá už 18 let od druhého ročníku této mezinárodní akce. A protože už v květnu proběhne další ročník pražského knižního veletrhu, jistě přijde vhod krátký rozhovor Ladislava Kurky (LK)s Danou Kalinovou (DK).

LK: Chtěl jsem začít otázkou na postavení české knihy v Evropě. Ale s ohledem na dramatický dopis představenstva Svazu českých knihkupců a nakladatelů předsedovi vlády ze 6.února 2013 požadující zvýšení dotací na živou kulturu a odvolání ministryně kultury pro její nekompetentnost začínám jinak. Jaké je postavení české knihy doma?

DK: Aktuálně není zcela růžové. Padají prodeje knih o 20 až 30% v důsledku neustálého zvyšování DPH na knihy i vzhledem k tomu, že české domácnosti v důsledku celkové ekonomické situace více šetří. Myslím si, že veškeré kroky omezující kulturu včetně zvyšování DPH na knihy má dlouhodobě neblahý vliv na vzdělanostní rozvoj společnosti, ale to si zřejmě ti, kdo o těchto opatřeních rozhodují, neuvědomují. Krize se však netýká jen českého knižního trhu, ve Velké Británii zanikly v celkem krátké době všechny knihkupecké řetězce až na jediný - Waterstones.

LK: A jaké je tedy postavení české knihy v Evropě?

DK: Pokud neustaneme v propagaci české literatury v zahraničí, máme co nabídnout, a o stálém zájmu svědčí i překlady děl českých autorů vycházející ve světě. Naše společnost se kromě přípravy dílčích ročníků knižních veletrhů u nás a kolektivních expozic na zahraničních veletrzích věnuje exportu a mám radost z toho, že vyvážíme stále více českých knih do zahraničí. Musíme být v zahraničí vidět a tomu napomáhá program podpory překladů zahraničním nakladatelům našeho ministerstva kultury, práce literárních agentů, nakladatelů, prezentace českých autorů, účast na veletrzích a literárních festivalech. Státní finanční podpora je však stále menší, snažíme se aktuálně najít alternativní zdroje naší účasti na knižních veletrzích. Mrzí mne, že jsme dosud nebyli hlavní zemí na jednom z významných evropských knižních veletrhů, např. ve Frankfurtu nad Mohanem či v Londýně - v současné době je o nás zájem ze strany Leipziger Messe na rok 2014, ale není vůbec jisté, zda tato šance získá oficiální podporu. Přitom taková účast přináší větší počet překladů, v tomto případě do němčiny, celkové zviditelnění české knižní a literární scény v Německu a v mezinárodním měřítku. Určitou rezonanci českého knižního trhu v zahraničí zajišťuje i propagace veletrhu Svět knihy Praha.

LK: Jak byste zhodnotila sedmiletý vývoj kampaně na podporu čtení Rosteme s knihou?

Kampaň vznikla v době, kdy vyšly výsledky průzkumu Pisa, a my jsme měli zároveň možnost seznámit se s několika projekty podporujícími vztah k četbě knih v zahraničí, zejména ve Velké Británii. S omezenými prostředky, které máme k dispozici, ale rovněž se silným propagačním zázemím v době konání pražského veletrhu, se nám podařilo rozvinout několik projektů, které se daří uskutečňovat - např. Spisovatelé do škol či Souboj čtenářů (zde zaznamenáváme velký nárůst zájmu škol), rozvoj stránek www.rosteme knihou.cz a aktivní účast v mezinárodním seskupení EU Read, jež pro nás znamená cennou výměnu zkušeností. Našimi partnery jsou knihovny, školy, literární časopisy, projekty nakladatelství, literární internetové portály, profesní organizace působící v rámci knižního oboru, neziskové organizace a média v čele s Českým rozhlasem. Partnerství stále rozšiřujeme, neboť jedině tak se nám daří upozornit na všechny důležité aktivity věnované posilování čtenářské gramotnosti dětí a mládeže. Partnerství je naplňováno vzájemnou propagací, partnerům poskytujeme programový prostor na veletrhu, snažíme se spolupracovat na relevantních projektech. Rok 2013 byl vyhlášen skupinou EU Read Rokem čtení nahlas, proto věřím, že budeme moci propagovat i projekt Celé Česko čte dětem. SKIp byla jedna z prvních organizací, kterou jsme o vzniku kampaně informovali, přesto spolupráce příliš aktivní není, byla bych ráda, pokud bychom ji mohli "oživit".

Foto

IMG_5682.tif

 

RSS
    SKIP