1


2013

 

Zahraniční styky

Výběrové řízení

Komise pro zahraniční styky vypisuje z pověření předsednictva VV SKIP výběrové řízení na týdenní studijní cestu do Rakouska v roce 2013, a to

  • do vybrané vědecké knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (<http://www.univie.ac.at/voeb/voeb/kurzportrait/> VOeB).

  • do vybrané veřejné knihovny - pobyt se uskuteční v rámci dohody o spolupráci mezi SKIP a Svazem veřejných knihoven Rakouska (<http://www.bvoe.at/> BVOe).

Podmínky: Zaměstnání v knihovně příslušného typu nebo studium knihovnictví, aktivní znalost německého jazyka. Přednost mají individuální členové SKIP a dále uchazeči, kteří se v předchozích letech nezúčastnili studijní cesty nebo jiné zahraniční akce SKIP.

Terminy: Přihlášky je nutno předložit příslušnému regionálnímu výboru SKIP nejpozději do 30. dubna 2013. Je žádoucí specifikovat v nich problematiku, s níž se chce účastník v rakouských knihovnách podrobněji seznámit, případně konkrétní vybranou knihovnu (přednostně mimo Vídeň). Regionální výbory zašlou doporučené a ověřené přihlášky sekretariátu VV SKIP nejpozději do 17. května 2013.

Přihlášky, které nebudou v regionálních výborech projednány, budou vráceny.

Regionální výbory mohou zaslat přihlášky elektronickou postou do sekretariátu SKIP, v kopii na adresu KZS Zdenek Matušík.

RSS
    SKIP