1


2013

 

V regionech

Východočeský kraj

Knihovničtí senioři ve východních Čechách

Rok 2012 vyhlásila Evropská unie "Evropským rokem aktivního stáří a mezinárodní solidarity". Senioři patří společně s dětmi k nejpočetnější skupině našich uživatelů a v knihovnách jim věnujeme náležitou pozornost. Myslím si, že minimálně stejnou pozornost bychom měli také věnovat vlastním seniorům - knihovníkům. Jedná se o stále více se rozrůstající skupinu potencionálních spolupracovníků (dobrovolníků) a aktivních uživatelů knihoven.

Domnívám se, že knihovny, které jsou institucionálními členy SKIP, by se měli svým vlastním seniorům více věnovat. V našem regionu je takovým příkladem Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, která pro ně pořádá pravidelná setkání. Regionální výbor SKIP doporučil všem institucionálním členům, aby alespoň jednou ročně pozvali své knihovnické seniory do knihovny a seznámili je s novinkami nejenom ve vlastní knihovně, ale i se současnými trendy v knihovnictví a s činností SKIP. Setkání může být i v rámci několika knihoven (bývalého střediskového obvodu či okresu) a pozvaní senioři nemusí být členy SKIP.

Řada knihovníků si však své členství zachovává i po svém odchodu do důchodu. Kdysi jsem v legraci prohlásila, že půjdu rovnou z Klubu dětských knihoven do Klubu seniorů a to se mi nevyplatilo. V našem regionu to bylo bráno jako fakt a tak jsem po nějakou dobu odolávala otázkám typu: "Tak kdy už nás svoláš?", "Kdy se teda sejdeme?". Když se už i na připravovaných webových stránkách našeho regionálního výboru objevila rubrika Klub seniorů, rezignovala jsem a oslovila jsem knihovnické seniory - členy SKIP z našeho kraje.

Historicky první společné setkání se konalo první jarní den loňského roku a sešlo se nás celkem dvanáct. Když jsme se vypovídali na téma "co je nového a jak žijeme", tak jsme se zaměřili na plánované akce našeho regionálního SKIPu a připomenuli jsme si i možnost zúčastnit se celostátního setkání knihovnických seniorů v Lounech. Pro mimohradecké knihovníky jsme po skončení programu ještě zorganizovali exkurzi po nové budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Zájemci se také mohli odpoledne zúčastnit vyhlášení Čtenáře roku 2012, které se konalo v Knihovně města Hradce Králové.

Druhé setkání se konalo 6. prosince a hlavním programem byla prohlídka Vertexu - budoucí nové budovy Knihovny města Hradce Králové, která by měla být otevřena na jaře roku 2013. Velké poděkování patří paní ředitelce B. Čižinské, která si i při svém náročném programu na nás udělala čas a sama nás budovou provedla. I přes velice nepříznivé počasí se nás v Hradci sešlo celkem jedenáct. Po prohlídce knihovny jsme zašli do nedaleké pizzerie, kde jsme se při dobrém obědě seznámili s předběžným plánem akcí regionálního výboru a dohodli jsme se na 4 samostatných akcích. Poprvé se sejdeme v dubnu, kdy se bude konat již v loňském roce plánovaná exkurze po pražských bankách, kterou pro nás v rámci finanční gramotnosti připraví Ing. Lada Hetfleišová. V květnu přispějeme svým vystoupením - čtením z díla sourozenců Čapkových na tradiční akci Čapkiana v Malých Svatoňovicích. Na podzim plánujeme společné setkání s jičínskými seniory a na programu bude cestopisné povídání manželů Čejkových. Na posledním adventním setkání zhodnotíme letošní rok a naplánujeme rok příští. Tuto poslední akci letošního roku opět plánujeme spojit s nějakou zajímavou exkurzí.

Božena Blažková

RSS
    SKIP