1


2013

 

V regionech

Liberecký kraj

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje se rozhodla letos poprvé udělit ocenění nejlepším knihovnicím a knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků v knihovnách Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného. Snahou bylo upozornit veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích - Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali jak knihovníci, tak veřejnost, časté byly i hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.

Nominováno bylo celkem 15 našich kolegů a kolegyň z městských i obecních knihoven různé velikosti. Rozhodování členů regionálního výboru SKIP tedy nebylo vůbec jednoduché. Navíc bylo velmi těžké porovnat činnost ve větších a malých knihovnách, kde jsou podmínky a možnosti rozdílné. Proto se po pečlivém zvažování výbor rozhodl udělit Cenu za celoživotní přínos v knihovnictví v Libereckém kraji dvěma osobnostem, protože jsme si uvědomili, že v této kategorii budeme nadále muset rozlišovat knihovny profesionální a knihovny neprofesionální.

Na setkání knihovníků Libereckého kraje, které proběhlo ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci dne 11.12.2012, předala předsedkyně SKIP Libereckého kraje Dana Kroulíková cenu za životní přínos paní Svatomíře HENDRYCHOVÉ z Městské knihovny v Semilech a panu Zdeňku PAVLÍČKOVI z Místní lidové knihovny v Heřmanicích. Oba ocenění pracují v knihovnách desítky let a jejich práce v knihovně se jim stala i koníčkem. Pan Pavlíček je členem SKIP od roku 1990 a "svou" knihovnu, která již několikrát získala ta nejvyšší ocenění, vede od roku 1967. Paní Hendrychová "náleží" Městské knihovně v Semilech už téměř 50 let a v knihovně působila snad na všech pozicích včetně té ředitelské.

Cenu Knihovnice Libereckého kraje roku 2013 převzala paní Eva KORDOVÁ, která své působení v turnovské knihovně spojila především s prací pro dětské uživatele, organizuje literární a mnohé další kulturní pořady i pro širokou veřejnost. Její každodenní práce přesahuje rámec běžné činnosti. Desítky let vede literárně dramatický kroužek pro děti a mládež Turnovský Granátek a je předsedkyní Klubu dětských knihoven Libereckého kraje. V této funkci je velkou inspirací pro ostatní knihovníky, které se snaží podněcovat k dalším aktivitám.

Dana Kroulíková

RSS
    SKIP