1


2013

 

V regionech

Informace z regionů o připravovaných akcích v roce 2013 (dle zápisu z VV 6.2.2013)

01 - kol. Záviška - V roce 2013 pokračují pravidelné exkurze do pražských knihoven, společné návštěvy divadelních představení, literární procházky; zájezdy a výlety

02 - kol. Čížková - V roce 2013 se uskuteční knihovnický happening v Kolíně. Ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně plánují jednodenní vzdělávací seminář na téma propagace knihoven. Rádi by uskutečnili praktický seminář na práci v programu Clavius, který ještě není zcela dojednán. Kvůli konání happeningu v Kolíně upustili od pořádání zájezdu do Polska.

03 - kol. Troupová - Připravují Malé podzimní setkání 2013, Literární Šumavu ve spolupráci s Plzeňským regionem a mnoho dalšího

04 - kol. Hendrychová - Letos se zaměřují na spolupráci s muzejními knihovnami, bude přednášet pan Mašek z Národního muzea - Zločiny mezi regály. Připravují putování po knihovnách v Domažlicích, přijede kol. Zoubek s prezentací Jak se staví knihovna, připravují účast na happeningu v Kolíně

05 - kol. Jeřábková - Návrh na zrušení regionu

06 - kol. Tománková - Připravují zájezd na knižní veletrh v Praze Svět knihy, budou organizovat výlet do západních Čech a zapojí se do všech celostátních akcí - BMČ, TK, DDK apod.

07 - kol. Kroulíková - připravují setkání knihovníků Libereckého kraje pro profesionální i neprofesionální knihovníky, na semináři vystoupí kol. Houšková s Kšaftem odcházející matky Zlaty Houškové, budou hledat knihovníka Libereckého kraje, uspořádají exkurze do knihoven na severu Čech, literární vycházky

08 - kol. Škraňková - Rozhodnutí o dalším osudu Klubka (jméno nového předsedy či ukončení činnosti Klubka SKIP 08) padne na zasedání klubka 5.3.2013. Z tohoto důvodu není u některých již naplánovaných akcí jasné, zda se vůbec uskuteční a v jaké podobě. Proto je zde zpráva nezmiňuje. Součástí regionální valné hromady v Hradci Králové bude exkurze v nové budově Knihovny města Hradce Králové - v Centru celoživotního vzdělávání v bývalé továrně Vertex. Další velkou akcí bude opět červnová autobusová exkurze do Francie. Začaly se rozvíjet aktivity "seniorské sekce". Po loňských zkušebních setkáních se letos senioři chtějí sejít 2x. (Na vzdělávací exkurzi v Praze budou navštívena některá místa z knihy Hetfleišová: Banky jak je neznáte.) Na II.pololetí je naplánovaná cestopisná beseda. Mimo pro 08 již tradiční akce (turistické víkendovky, Knihovnická dílna Jičín, chrudimské Setkání s Loutkou a celostátní Čtenář roku či happening Týdne knihoven) se chystá vzpomínková akce s názvem 20. let poté. Vzpomínat se bude na knihovnické týdny Šrámkova Sobotka. Akci pořádá SKIP 08, Městská knihovna Jičín a Místní knihovna Libošovice 1. až 3.7.2013.

09 - kol. Raška - Výrazně se budou podílet na organizaci valné hromady SKIP, tradičně 3x ročně organizují kolegia RV jako platformu pro odborné přednášky, zájezdy, exkurze atd., budou vyhlášeni Velkomoravští knihovníci a RV vyhlásí granty pro jednodenní studijní zájezdy dle zájmu členů a na podporu činnosti dvou klubek v regionu

10 - kol. Galášová - Proběhne změna předsedy i šéfa Klubka, region si podal 3 velké projekty do K21, připravují studijní zájezd na Slovensko.

11 - kol. Mudrová - Klubko připravilo již tradiční akci Hry bez hranic, pro knihovny v Chebu proběhne 13. Ples pro knihu, na rok 2013 připravují zájezd, přednášky o trénování paměti, 3 členky z chebské knihovny vytvořily klub Souček zaměřený na současnou českou literaturu!

RSS
    SKIP