1


2013

 

Odborné orgány

Výstava Knihy, informace, internet a počítačové sítě trochu jinak

Členky Klubu tvořivých knihovníků (KTK) po dvouleté existenci klubu připravily přehlídku svých výtvarných prací. Výstava exponátů vzniklých různými výtvarnými technikami jako kresba, malba, keramika, drátování, patchwork, šití i práce z papíru probíhá v prostorách knihovny Jana Palacha na Filozofické fakultě UK v Praze.

Vernisáž výstavy se konala 29. listopadu po Jarmarku NK. Mimo běžného „klasického“ zahájení výstavy proběhla živá diskuse u vybraných exponátů, kde si autorky vyměňovaly zkušenosti o zajímavých technikách a povídaly též o zajímavých zážitcích provázejících vznik exponátu.

Na závěr bych ještě jednou ráda poděkovala všem sponzorům, kteří nám umožnili realizovat tuto výstavu: jednak Knihovně Jana Palacha a její vedoucí Mgr. Livii Vrzalové za poskytnutí prostor k realizaci výstavy, obětavému shánění a dovozu vitrín. Dále Národnímu muzeu a Přírodovědecké fakultě UK za zapůjčení prosklených vitrín, Mgr. Evě Březinové a Mgr. Evě Cerniňákové i svému manželovi Radomíru Volkovi za obětavou pomoc při instalaci výstavy a v neposlední řadě i členkám Klubu tvořivých knihovníků z celé ČR, které obětavě zapůjčily a doručily svá díla k výstavě.

Na závěr připojuji motto výstavy a vlastně celé činnosti klubu:

"Žijeme ve světě knih, papíru, informací. Proto hledáme odpočinek a odreagování ve svých tvořivých koníčcích a výtvarných projektech. Tyto aktivity nám v mnohém obohacují život. Mimo pohody a požitku ze samotné tvorby a z výsledných artefaktů nám naše koníčky pomáhají získat nové přátele a rozšiřovat si obzory. Doufáme, že zhlédnutí výstavy přinese pohodu i Vám. "

Alena Volková Balvínová, předsedkyně Klubu tvořivých knihovníků SKIP

RSS
    SKIP