1


2013

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z PŘEDSEDNICTVA VV SKIP 13.12.2012

 • Na rok 2013 připravuje Goetheinstitut dvoudenní seminář na téma - Bibliotheken als Lernorte. Termín je stanoven na 23. -24.4.2013

 • Valná hromada SKIP 2013 s mottem Knihovny pro budoucnost - budoucnost pro knihovny se uskuteční 19. - 21.6.2013 v Brně na Ústavu vědecko-technických informací a služeb Mendlovy univerzity. Přípravy pokračují. Byla vybrána komise k udělení Ceny českých knihovníků, pracuje se na harmonogramu VH, seznam zvaných hostů apod.

 • Je nutné stanovit a včas nahlásit do Prahy termíny regionálních VH.

 • V rámci projektu SKIP Vzdělávací cyklus bylo podáno 35 projektů - 14 projektů by měl spolufinancovat VV SKIP s částkou 294 850 Kč a 21 projektů regionální výboru částkou 208 000 Ks. Projekty byly podány v této výši a po případném krácení ze strany MK ČR mohou nastat redukce požadovaných částek podle stanovených priorit.

Z PŘEDSEDNICTVA VV SKIP 23.1.2013

 • Projekt internetizace knihoven je k 28.3.2013 definitivně zrušen. Občanské sdružení Internet pro všechny nabízí knihovnám bezplatné připojení k internetu. Info na http://www.internetprovsechny.cz/internet-do-knihoven-je-mrtev-at-zije-internet-pro-knihovny. Na stránce http://www.internetprovsechny.cz/knihovny lze vyhledat případného providera, který je ochoten knihovnu připojit bezplatně. Sdružení Internet pro všechny vyzvalo opět své členy ke spolupráci na podpoře knihoven, lze tedy očekávat, že nabídka pro knihovny se bude dále rozšiřovat. V této souvislosti je nutné opět vyzdvihnout význam elektronických konferencí, zvláště konference Knihovna.

 • Noc literatury 2013 se uskuteční 15.5.2013. Tento již 6. ročník by se měl realizovat ve spolupráci s knihovnami Kutná Hora, Kroměříž, Tábor, Hradec Králové, Cheb, Vsetín, Turnov, Česká Lípa, Brno.

 • Knížka pro prvňáčka - knížku připravuje básník Radek Malý s ilustrátorkou Alžbětou Skálovou. Knížka pro prvňáčka byla zařazena do projektu Martina Romana Čtení pomáhá. Z tohoto zdroje, pokud bude mít dostatečnou podporu dětí a knihoven, je možno získat 100 000,- Kč. Je nutné aktivizovat knihovny a školy, aby děti posílaly tomuto projektu body! Více na - http://www.ctenipomaha.cz

 • Průběžně pokračuje plánování tradičních akcí Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven i Den pro dětskou knihu.

Z VV SKIP 6.2.2013

 • Velká část programu se týkala valné hromady v Brně 19.-21.6.2013. Odborná konference při té příležitosti se uskuteční s názvem Knihovny pro budoucnost - Budoucnost pro knihovny. Účastnický poplatek byl stanoven na 300 Kč. Kol. Giebisch připraví Zprávu za uplynulé období, kol. Richter návrh Programového prohlášení

 • Dr. Richter připravil prezentaci k možnostem zvýšení členských příspěvků - viz následující příspěvek

 • Dr. Richter už nebude kandidovat na funkci předsedy SKIP, na kterou bude kandidovat Dr. Giebisch

 • Dozorčí komise doporučila schválit hospodaření SKIP za rok 2012 a tak se i stalo - viz tabulka na str. 21.

 • Novela Autorského zákona - byly připraveny a pro velký zájem okamžitě obsazeny 3 semináře v Klementinu. Další velký seminář se uskuteční na 23.4.2013 v rámci Světového dne knihy a autorských práv. Novela by měla pro knihovny vytvořit významný prostor pro zpřístupnění starších digitálních dokumentů.

 • Součástí jednání byly zprávy všech regionů, klubů a sekcí o činnosti.

RSS
    SKIP