1


2013

 

Co nového ve SKIP

Rozhovor tajemníka se šéfredaktorem

Roman: Láďo, jak ty jsi vlastně dlouho členem SKIPu?

Ladislav: Od začátku. Od roku 1968 a potom zase od roku 1989.

Roman: Od kterého roku připravuješ spolkový časopis Bulletin SKIP?

Ladislav: Od začátku. Přesné datum si nepamatuju, podívej se, jaký držíš v ruce ročník a spočítej si to. První číslo spolkového časopisu (tím myslím v roce 1969) připravil ještě Jirka Cejpek a Jarmila Burgetová, ale ostatní si musíš dohledat.

Roman: Podle mého názoru se Bulletin SKIPu velmi zlepšil, máš nějaký vzor ve spolkových knihovnických časopisech v zahraničí?

Ladislav: Vzor ne, mám impulsy. Z řady německých spolkových časopisů, v Rakousku jednoznačně čtvrtletník čtvrtletník BVÖ Büchereiperspektiven a v Polsku Przeglad Biblioteczny. A také mám nyní pro časopis více času a klidu.

Roman: V Česku spolupracuješ se všemi oborovými periodiky, máš nějaké kontakty s kolegy v zahraničních spolkových časopisech?

Ladislav: Prakticky jen s rakouskými kolegy z redakce čtvrtletníku Büchereiperspektiven, kde i publikuji, který mi chodí domů a já jej poté věnuji do studovny knihovnické literatury NK ČR.

Roman: Co by jsi chtěl na současné podobě Bulletinu SKIP ještě vylepšit?

Ladislav: Chtěl bych, aby Bulletin SKIP vycházel celobarevně, jenže to by musel mít časopis movitého sponzora. Nyní má jediného - Ceibu, dříve to byla ještě firma 3M alias LSE Integration, ale to skončilo. A přivítal bych větší zpětnou vazbu. Vážím si všech ohlasů, i těch kritických, ale je jich málo.

Roman: Jaký je tvůj vztah k autorům Bulletinu?

Ladislav: Cítím velkou vděčnost ke všem, kteří u nás publikují. Publikují zadarmo a ještě jsou ochotni své příspěvky přepracovat a strpět mé často kritické připomínky.

Roman: Láďo, ty jsi téměř u všeho, co se týká SKIPu od začátku, jak se tvůj vztah ke spolku vyvíjí?

Ladislav: Čím jsem starší, tím jsem kritičtější. V konfrontaci se situací knihovnických spolků v Rakousku a Německu mají tyto zahraniční spolky daleko větší význam a váhu v celé společnosti. Např. Týden knihoven v Rakousku zaštiťuje prezident nebo alespoň ministryně kultury. Ale to velmi souvisí s angažovaností českých knihoven. Strašně mne štve, že k Týdnu knihoven se pravidelně v Česku hlásí cca 400 knihoven a ke Dni pro dětskou knihu cca 100 knihoven. Má vůbec SKIP nějaké iniciační schopnosti, aby to změnil?

Roman: Beru to jako řečnickou otázku. Zcela nekriticky musím říct, že se SKIP snaží, ale proč má pouze 1 575 členů v zemi, kde je 5 500 veřejných knihoven, tak to nevím.

Ladislav: Nerozumím tomu. SKIP dělá celou řadu špičkových akcí na regionální, celostátní, ale i mezinárodní úrovní, především Noc s Andersenem a Týden knihoven. Hájí práva knihovníků v legislativě, zastává se knihoven v mnoha nesnadných jednáních na všech možných úrovních a přesto přese všechno mnoha knihovníkům nestojí za to vstoupit do profesního spolku!

Roman: SKIP je především spolkem individuálních členů a ty jsi jich za svoji skipovou kariéru poznal stovky. Můžeš mi jmenovat jednoho skipáka, který byl pro tebe důležitý?

Ladislav: Skipáka ne, protože se mi ten termín hrubě nelíbí. Mohu ale jmenovat řadu přátel, se kterými jsem si velmi rozuměl. Především to byl kamarád Jirka Cejpek, se kterým jsem se znal (i s jeho manželkou Iluší) už z dob svých studií a který mi byl oporou v práci pro Bulletin SKIPu a byl i spoluautorem rubriky Galerie. Když se mu něco nelíbilo, tak mi neřekl, že jsem blb, ale jen mi přisunul nějaký text a řekl, abych si to přečetl znovu a pozorně -a bylo to. Koncepci jednotlivých čísel Bulletinu SKIP jsme často probírali na rodinných procházkách v Prokopském údolí. Přesto, že už tu není několik let, stále mi velmi chybí. A ještě musím uvést dvě jména - Dr. Jaroslava Suchého a Dr. Zdeňka France. Ani jeden z nich už bohužel není mezi námi.

Roman: Láďo, letos v březnu oslavíš významné životní jubileum, řekni mi, co by sis přál do budoucna?

Ladislav: Aby se mi podařilo vydat knihu Hrady a zámky středních Čech na starých pohlednicích a možná ještě totéž pro východní, západní, severní a jižní Čechy a vzdáleně i pro Moravu. A pochopitelně si přeju zdraví, abych to všechno stihnul a také abych mohl znovu běhat. Vlastně už jsem s běháním zase začal...

Roman: Láďo, já ti moc přeju za celou redakční radu Bulletinu SKIP hodně zdraví a ať se ti splní všechna Tvá přání!

RSS
    SKIP