1


2013

 

Co nového ve SKIP

Zpráva o hospodaření VV SKIP za rok 2012

Příjmy
Daněné příjmy celkem 661 656,00 Kč
účastnické poplatky na akce SKIP 352 420,00 Kč
prodej publikací 27 236,00 Kč
pronájem a inzerce 2 000,00 Kč
SKANSKA 280 000,00 Kč
Nedaněné příjmy 1 075 496,94 Kč
členské příspěvky 681 642,00 Kč
úrok ČSS 854,94 Kč
dotace MK 393 000,00 Kč
Příjmy celkem 1 737 152,94 Kč
Výdaje
Výdaje odečitatelné
nákup materiál 34 344,00 Kč
dohody o provedení práce 120 263,10 Kč
služby 265 184,00 Kč
CELKEM odečitatelné výdaje 419 791,10 Kč
Výdaje neodečitatelné z dotace
materiál 9 000,00 Kč
dohody o provedení práce 82 000,00 Kč
služby 302 000,00 Kč
CELKEM výdaje dotace 393 000,00 Kč
Výdaje neodečitatelné z příspěvků
cestovné a ubytování 43 552,67 Kč
dary (knihovnám, knižní poukázky) 21 343,00 Kč
dohody o provedení práce 26 900,00 Kč
náklady na navýšení dotace materiál 7 203,00 Kč
náklady na navýšení dotace služby 78 105,50 Kč
náklady na navýšení dotace dohody o provedení práce 92 339,00 Kč
občerstvení 20 086,00 Kč
poštovné 31 456,00 Kč
poplatky bance 6 795,35 Kč
služby výkonný tajemník 201 000,00 Kč
SW 8 436,00 Kč
provozní režie nájem, školení, apod. 9 356,60 Kč
čtení 91 000,00 Kč
příspěvky a náklady IFLA 29 754,92 Kč
členské příspěvky jiným organizacím: IBBY, Unie zaměstnavatelů, EBLIDA
Spolek pro obnovu venkova, Asociace muzeí a galerií
62 663,40 Kč
happening 20 000,00 Kč
Bulletin (tisk, expedice, grafika) a Knížka pro prvňáky 193 335,12 Kč
zajištění semináře pro Goethe Institut 32 908,00 Kč
doména - WEB 51 950,00 Kč
daň z příjmu právnických osob 10 450,00 Kč
Výdaje z příspěvků celkem 1 038 634,56 Kč
Výdaje neodečitatelné celkem 1 431 634,56 Kč
Výdaje celkem 1 851 425,66 Kč
Hospodářský výsledek -114 272,72 Kč
Konečný stav pokladny 10 949,00
Konečný stav termínovaný účet 279 630,65
Konečný stav běžný účet 132 949,57
Finanční prostředky pro rok 2013 423 529,22

Zpracovala: A. Kvasničková, schváleno výkonným výborem SKIP – 6.2.2013

 

RSS
    SKIP