1


2013

 

Děti (ne)čtou

Votická knihovna se dočkala modernizace

Projekt rekonstrukce Městské knihovny ve Voticích jsme začali připravovat v polovině roku 2009. Na přípravě projektu se podíleli nejen zástupci investora (Města Votice), ale náš záměr jsme konzultovali také s partnery projektu - MKC Votice (Městským kulturním centrem Votice), Městskou knihovnou v Benešově, Mikroregionem Džbány a Posázavím, o.p.s. Hlavním projektantem se stal Ing. Martin Adam.

Tehdy by nás ještě nenapadlo, že sen se stane skutečností a projektová žádost bude na jaře roku 2012 podpořena z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Město Votice na projekt získalo dotaci ve výši 8 788 660,- Kč vč. DPH (= 80% celkových způsobilých nákladů).

Nejprve pár slov o knihovně. Městská knihovna sídlí asi 5 minut pěší chůze z centra (z Komenského náměstí). Knihovní fond čítá téměř 53 781 svazků knih. Z toho beletrie činí 35 753 a naučná literatura 17 738 svazků knih. Čtenářů je v knihovně registrováno 1020, z toho dospělých 673 a dětí 347. Za rok 2011 (v roce 2012 byla knihovna od poloviny roku uzavřena) činil počet výpůjček 81 243, z toho pro dospělé 58 290 a pro děti 11 785 svazků. Počet výpůjček MVS činil 1 038 svazků. Počet návštěvníků čítal 22 942 osob. Knihovna uspořádala celkem 72 akcí pro veřejnost - z toho 35 kulturních akcí pro veřejnost a 37 vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Z výše uvedeného vyplývá, že knihovna je důležitým kulturním a vzdělávacím centrem města.

Důvodů, pro které jsme začali o realizaci projektu uvažovat, však bylo více a vyplývaly zejména ze špatného stavu interiéru:

 • Komplexní řešení prostoru pro dětské i dospělé čtenáře, včetně pořízení nového nábytku, který splňuje požadavky na moderní knihovnu a umožňuje umístit co nejvíce knih ve volném výběru.
 • Vybudování malé přednáškové místnosti s interaktivní tabulí a s kapacitou cca 20 míst (pořádání lekcí pro MŠ a ZŠ, vzdělávacích a výukových programů pro veřejnost).
 • Vybudování prostoru pro tvořivé a vzdělávací akce s dětmi.
 • Propojení dvou pater knihovny vnitřních schodištěm a vytvoření jednoho prostoru knihovny.
 • Realizace sociálních zařízení pro čtenáře knihovny.
 • Bezbariérový přístup do knihovny.
 • Realizace odkládacích prostor, věšáků a šatních skříněk pro návštěvníky knihovny.
 • Výměna topných těles, oken, podlahových krytin a dveří.
 • Komplexní řešení osvětlení.
 • Řešení prostoru pro zaměstnance knihovny, vybavení kanceláře vhodným nábytkem a osvětlením.
 • Řešení využití chodby v prostoru pro zaměstnance jako část výpůjčních prostor.
 • Komplexní řešení skladiště knih.
 • Zabezpečení knihovny vstupními branami s detekcí kódu v knize.
 • Zvýšení pracovních míst v knihovně o 1 pracovní místo. To je určeno primárně pro osoby, které mají těžší uplatnění na trhu práce - hendikepovaní občané, rodiče s malými dětmi apod.

Knihovna byla oficiálně uzavřena 1. června 2012 a poté začalo stěhování téměř padesátitisícového knihovního fondu do náhradních prostor. Stěhování napomohli i sami čtenáři, kteří si vypůjčili téměř 15 tisíc svazků knih. Již 1. července začaly stavební práce, které prováděla firma PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Interiér byl v režii firmy CEIBA, s.r.o.

Knihovna sice nezískala žádné další prostory oproti původním, ale její rekonstrukcí se nám podařilo účelně využít všechny stávající prostory a také vytvořit místa pro výstavy, přednášky, akce s dětmi nebo posezení s knihou a pro občerstvení.

Cílem projektu je nejen vybudovat novou, moderní knihovnu, kde si čtenáři rádi půjčují knihy a získávají informace, ale kde také rádi tráví svůj volný čas při odpočinku nebo rozmanitých akcích pro veřejnost.

V současné době probíhá úklid a stěhování knihovního fondu, otevření knihovny je plánováno na březen 2013.

EVA KŘÍŽKOVÁ

Foto: V březnu 2013 se otevírá po rekonstrukci Městská knihovna Votice.

RSS
    SKIP