1


2013

 

Děti (ne)čtou

Pestrá činnost za pestrou fasádou

Architektura nových knihovních budov v Česku má vysoký kredit. Poslední důkaz: mezi deset výjimečných staveb za posledních dvacet let vybrala redakce Mladé fronty Dnes do přílohy Doma 14.11.2012 hned TŘI knihovny: NTK, knihovnu filozofické fakulty MUNI v Brně a SVK Liberec. Na knihovnících ovšem je budovu naplnit přitažlivými službami.

Před takovým úkolem stojí nyní i v Městské knihovně Děčín, otevřené 10. září (foto budovy ozdobilo anonymně obálku předminulého čísla Bulletinu SKIP). K tomu si zde vytvořili jeden razantní předpoklad: od otevřená knihovna přístupná všech sedm dnů v týdnu pro dospělé a od listopadu i pro děti, s následujícími výsledky: od září přichází v sobotu i v neděli 50 - 60 dospělých a od listopadu ještě v sobotu kolem 20 a v neděli kol 60 dětí. Celkem je děčínská knihovna přístupná 60 hodin týdně a je to zřejmě nejvíce mezi českými městskými knihovnami!

A jaké služby kromě těch půjčovních jsou v nabídce? Dominují kurzy: jazykové, počítačové, z účetnictví, tvůrčího psaní a bytového designu - celkem čtyřicet různých druhů. Dále to je hudební výuka pro mládež a výtvarné dílny pro různé věkové kategorie. Navíc je v knihovně Turistické informační centrum a - což je neobvyklé - i veřejné toalety.

A jaké prostorové možnosti budova nabízí čtenářům, knihovníkům a knihovním jednotkám? Místo 1530m2 ve staré budově nyní 3578m2 - více než dvojnásobek.

Zhodnoťme knihovnu podle Kurkových 5P:

Přívětivá pro návštěvníky: přímo v prostorách půjčovny bistro, kde obsluhují knihovníci. Se šálkem kávy nebo dalším občerstvením mohou usednout uvnitř i vně budovy a kochat se výhledem na zámek, na Labe či na Pastýřskou stěnu nad protějším břehem. Piha na kráse, která jde za projektantem: nedostatečné odhlučnění učeben způsobené posuvnými stěnami, které je oddělují.

Pohodlná pro knihovníky: zaměstnanci mají v knihovně důstojné zázemí včetně perfektně vybavené čajové kuchyňky

Příznivá pro fondy: v nových budovách již skladové prostory nebývají problematické a nejinak je tomu i v Děčíně. Fondy jsou umístěny v posuvných regálech, fasáda má v této části budovy jen několik oken, aby byly knihy chráněny před slunečním světlem. Třeba přiznat, že skladové prostory jsou předimenzovány.

Působivá zvnějšku i interiérem: tzv. koncept přiznaných technologií, který je zde využit, nemusí být každému příjemný. Najdou se lidé, kteří si na to nezvyknou nikdy, jiní se nad tím vůbec nepozastavují. A působivost vnější? Jména spisovatelů na kolmých barevných pruzích alias hřbetech knih zdobících celou budovu zaujmou snad každého, a pokud se to někomu nelíbí, alespoň snad na první pohled pozná, o jakou kulturní instituci se jedná.

Přístupná svou polohou: knihovna je umístěna v centru města a s dostupností proto uživatelé nemají problém.

Budova knihovny stojí na dvou širokých soklech, doplněných několika sloupy. Těsná blízkost řeky se nedá pominout, knihovna je proti povodním chráněna speciálními vraty, ale předpokládá se, že i v případě vyšší vody než byla při povodni 2002 by knihovní prostory zasaženy nebyly. Nejvyšší hladinu vody právě z roku 2002 připomíná vrchol ramene kotvy umístěné nedaleko knihovny.

Na závěr několik údajů: Datum zpracování projektu: rok 2010, započetí stavby únor 2011 a její dokončení červen 2012. Hlavní cíl projektu: revitalizací objektu Atlantik vybudovat multimediální centrum. Celkové náklady projektu 160 mil. Kč, z toho dotace ROP 135 mil. Kč. Hlavní dodavatel stavby:Viamont DSP a.s., Zempra DC a.s., hlavní dodavatel interiérů Yssen Litvínov s.r.o. Vedoucí projektant: Ing. arch. T. Šantavý.

LENKA ŠIMKOVÁ – LADISLAV KURKA

Foto k článku o děčínské knihovně: nahoře pohled z terasy knihovny na zámek a Labe, uprostřed a dole interiér

RSS
    SKIP