1


2013

 

Děti (ne)čtou

Do knihovny za knížkou, hračkou, vědou, písničkou

Projekt městské knihovny Plasy se jmenuje:

"DO KNIHOVNY ZA KNÍŽKOU, HRAČKOU, VĚDOU, PÍSNIČKOU"

Cíl:

  • získávání dětských čtenářů v malých obcích
  • spolupráce knihoven a mateřských škol v obcích

Dle statistik se počet dětských čtenářů stále snižuje. Děti nečtou a čtenému textu nerozumí.

Jak tuto situaci změnit? Jak děti motivovat k četbě? Co dělat, aby děti vyhledávaly knihy?

Nabízíme nový projekt: "Do knihovny za knížkou, hračkou, vědou, písničkou".

Náš projekt pomůže dětem najít cestu ke knize a vrátí je do knihoven.

Je zaměřen na děti předškolního věku (5 - 6 leté). Toto věkové zaměření má své opodstatnění, protože návyky, které si děti v tomto věku vytvoří, jsou dlouhodobého či trvalého charakteru.

Vize projektu:

Učitelky mateřských škol si do svých třídních vzdělávacích plánů naplánují pravidelné návštěvy knihovny. Děti se se souhlasem rodičů stanou čtenáři. Spolu se svými pedagogy alespoň 1x měsíčně navštíví knihovnu v obci a půjčí si knihy domů. Doma si knihy se svými rodiči přečtou, prohlédnou, budou si o nich vyprávět. Knihy pak ve stanovený termín donesou do školky a společně s pedagogy je půjdou do knihovny vrátit a půjčí si další,.

Děti, čtenáři obdrží průkazku označenou svojí značkou ze školky.

Klady projektu:

  • získávání vztahu ke knize a čtenářství
  • získávání nových návštěvníků knihoven
  • upevňování rodinných vazeb nad knihou
  • rozvoj zodpovědnosti u dětí
  • rozvoj představivost, fantazie, slovní zásoby

Knihovny v 1. roce Obora, Dolní Bělá, Zbůch a Rybnice získaly 105 nových registrovaných čtenářů), další rok se zapojila knihovna v Pernarci, letos v České Bříze.

O seznámení s projektem projevily i další knihovny s výkonem regionálních funkcí.

Ohlasy knihovníků i učitelek jsou kladné, často se těší z toho, že děti, které se účastní projektu, přivádějí do knihoven sourozence či rodiče.

VĚRA SOUTNEROVÁ

RSS
    SKIP