1


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Co venkovské knihovny umějí a mohou 2012

V polovině září se uskutečnilo osmé setkání knihovníků obecních knihoven nazvané Co venkovské knihovny umějí a mohou. Spolu se Sekcí veřejných knihoven SKIP se na zdárném průběhu podílely dvě knihovny v Kraji Vysočina - Obecní knihovna v Petrůvkách (Knihovna roku 2010) a Městská knihovna v Třebíči Finančně akci podpořilo Ministerstvo kultury.

Akce byla již tradičně třídenní (13. - 15. září 2012). Hlavním tématem setkání byla Židovská kultura - nedílná součást naší historie.

První den se účastníci sjeli do Třebíče, kde byli také po celou dobu setkání ubytováni. Program v třebíčské knihovně zahájilo vystoupení dětského dramatického souboru. Děti nastudovaly představení Malý princ na motivy oblíbené knížky francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Následovala prohlídka knihovny, při které paní ředitelka Mgr. Marie Dočkalová přiblížila její bohatou činnost a rozhodně se bylo čím pochlubit.

Město Třebíč má svou nezaměnitelnou krásu. Ve městě jsou významné památky. Je to především židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa, které byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví Unesco. Pan profesor Rudolf Fišer patří k zasvěceným znalcům života třebíčských Židů. Procházka městem, doplněna jeho fundovaným výkladem, patří k nezapomenutelným zážitkům setkání. Druhým silným zážitkem byla návštěva třebíčské baziliky, kde na knihovníky čekalo překvapení v podobě varhanního koncertu, doplněného áriemi světových skladatelů. Večerní program byl opět v městské knihovně. Po "nasycení duše" došlo i na "tělo". Raut připravili studenti třebíčské Hotelové školy. Program pokračoval humornou scénkou kolegyň z třebíčské knihovny nazvanou Útvar služeb knihovnám v roce 2030 (Rádoby komediální jednoaktovka). Tato sonda do práce "metodiček" si vzala na mušku neustále se zvyšující věk odchodu do důchodu. Definitivní tečkou za prvním dnem bylo přestavení knížky Chřestýš 23, kterou vytvořily děti pod vedením paní knihovnice Kateřiny Hurníkové v Obecní knihovně Vřesina. Inspiraci získala paní Hurníková na našich předchozích setkáních. Díky její usilovné snaze se podařilo najít prostředky a knížku vydat.

Druhý den se všichni přesunuli do Petrůvek. Po přivítání vedením obce vystoupili s úsměvnými scénkami a písničkami žáci Základní školy Výčapy. Další část dopoledního programu byla věnována knihovnickým otázkám. Nejprve PhDr. Vít Richter (NK ČR) seznámil účastníky se schválenou Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 - 2014. Jak je pro knihovny důležité mít kvalitní webovou stránku ukázala ve svém vystoupení Olga Prokopová (MZK Brno), která knihovníkům přiblížila projekt Webovky.knihovna.cz. Otázkou hledání vhodných spolupracovníků především pro SKIP se zabývala Daniela Wimmerová (MěK Kaplice). Jedním z nejbližších partnerů pro venkovské knihovny je Spolek pro obnovu venkova. Několikaleté dobré zkušenosti spolupráce jihočeského SKIP a SPOV doložila na konkrétních počinech. Bohatou činnost Místní veřejné knihovny Vavřinec - Veselice (Knihovny roku 2011) přiblížila knihovnice paní Olga Hájková. Na závěr svého vystoupení pozvala všechny zúčastněné na příští setkání, které se uskuteční v jejich knihovně. Vyvrcholením této části programu byla exkurze do hostitelské knihovny. Potěšitelné bylo, že na setkání přijela nejen početná delegace kolegů z Národní knihovny, ale po letech přijala pozvání také paní Mgr. Blanka Skučková, vedoucí oddělení knihoven MK ČR.

Třetí den byl věnován poznávání zajímavých míst v okolí. Podle programu byla v plánu nejprve návštěva Městské knihovny v Dačicích. Kromě ředitelky knihovny Mgr. Zdeňky Chadimové přivítali knihovníky také pan starosta Ing. Vlastimil Štěpán a místostarosta Ing. Jan Bartošek. Po krátkém povídání o bohaté činnosti knihovny si hosté prohlédli jednotlivá oddělení.

Jako každým rokem i tentokrát byl naším největším nepřítelem ubíhající čas. Nakonec účastníci museli rozhodnout, zda navštíví Kostelní Vydří nebo Slavonice. Volba padla na malebné město Slavonice.

Skončily tři dny přátelského setkání "venkovských knihovníků". Všichni už se těší příští rok na Moravu. Na shledanou 19. - 21. 9. 2013 v obci Vavřinec - Veselice!

DANIELA WIMMEROVÁ

RSS
    SKIP