1


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Studijní zájezd SKIP do knihoven v severní Itálii

Instituto culturale e di documentazioni LazzeriniLetos SKIP zamířil do italských knihoven v termínu od 21. října do 25. října a počasí nám opravdu přálo. V Itálii bylo sluníčko a krásných 26 stupňů, v Česku začaly podzimní plískanice. Organizačně se na přípravě zájezdu podílel největší měrou Zdeněk Matušík, ovšem za vydatné podpory Zuzany Hájkové a Zlaty Houškové. Před šestou hodinou ranní jsme se sešli v neděli u Masarykova nádraží a vyrazili jsme směr Bologna, kde byla naše knihovnická výprava ubytována 3 dny. Autobus naší oblíbené firmy AAG-Dovita nás bezpečně dovezl ve čtyři hodiny do hotelu Academia v centru univerzitního města, kde jsme strávili odpočinkový volný večer.

Druhý den nás čekaly 3 zajímavé knihovny v Bologni, pro veřejné knihovny byla připravena exkurze v Biblioteca Salaborsa (http://www.bibliotecasalaborsa.it/home.php) a vysokoškolští knihovníci navštívili Biblioteca Universitaria (http://www.bub.unibo.it/it-IT/BUB---Sito-ufficiale-della-Biblioteca-Universitaria-di-Bologna.aspx?idC=61676&LN=it-IT). Dal jsem přednost veřejným knihovnám, které jsem navštívil, ale i univerzitní knihovny byly prý výborné. Biblioteca Salaborsa byla otevřena v prosinci roku 2001 ve fascinujícím Palazzo d‘Accursio v historickém centru města s výhledem na náměstí Piazza Maggiore v srdci Bologne. V hlavní hale můžete pod proskleným povrchem obdivovat ruiny starých vykopávek z doby Etrusků ze sedmého století. Stopy sakrálních a veřejných staveb svědčí o tom, že toto místo bylo od počátků zaměřeno pro veřejný život, takže umístění veřejné knihovny do tohoto paláce je logické. V budově je nejzajímavější železobetonová konstrukce v hlavní hale, jeden z prvních příkladů použití ve stavebnictví v Itálii. Pod hlavní halou se nacházejí další dvě podzemní haly se štuky a malbami ve stylu Art Nouveau. Budova byla slavnostně otevřena 17. července 1926, ale práce na objektu pokračovaly do roku 1930. Budova byla využívána jako banka, ale i moderní krytý stadion pro košíkovou či boxerská utkání. Později se budova stala sídlem správních úřadů magistrátu města Bologne.

Přístup do knihovny je zdarma, ovšem pokud chcete využívat určité služby např. internet, musíte se registrovat s platným dokladem totožnosti. Dětské oddělení mohou využívat děti od narození do 11 let, od 11 let mohou využívat celou knihovnu ovšem s písemným souhlasem rodičů. Tato multimediální knihovna poskytuje veřejnosti všeobecné informace a klade si za cíl mapovat současnou kulturu prostřednictvím všech dostupných dokumentů. Je vybavena moderními informačními technologiemi, které umožňují veřejnosti lepší přístup k informacím. Knihovna dále nabízí pořádání kulturních akcí, zprostředkovává dialog mezi různými jazyky a kulturami, vedle klasických dokumentů zajišťuji také distribuci těch elektronických.

Odpoledne se sešli všichni účastníci zájezdu v boloňské knihovně Biblioteca comunale dellArchiginnasio di Bologna (www.archiginnasio.it). Tato knihovna svůj fond profiluje s převahou historických, filozofických, politických, literárních, uměleckých a životopisných dokumentů. Výrazně jsou zastoupeny díla, která se věnují regionu a městu Bologna. Vznik veřejné knihovny se datuje rokem 1801, shromažďuje dědictví náboženských kongregací, které byly rozpuštěny v napoleonském období v letech 1797-1978. Knihovna byla nejprve umístěna v klášteře San Domenico a v roce 1838 umístěna v Archiginnasio. Knihovna v průběhu doby byla obohacena množstvím akvizic bohatých dárců a mecenášů. Nebylo možné udržet dlouhodobé směřování knih ze všech oborů, které charakterizovala prvá fáze vzniku knihovny a tak se stále více knihovna profilovala v humanitních oborech se zvláštním důrazem na politické a kulturní centrum města Bologna. Od roku 1909 se stala knihovna hlavní veřejnou knihovnou ve městě a dnes podporuje moho kulturních akcí - přednášky, konference, výstavy, má pozoruhodnou publikační činnost, vydává časopis Archiginnasio. Přístup do knihovny je možný až od 14 let s platným průkazem totožnosti a knihovna je přístupná i pro vozíčkáře.

Třetí den našeho zájezdu vyrazila skupina pro veřejné knihovny do Prata, kde navštívila Instituto culturale e di documentazione Lazzerini (http://www.bibliotecalazzerini.prato.it). Nová veřejná knihovna města Prata a kulturní institut Lazzerini se nachází v samém srdci historického města, v oblíbené čtrti Santa Chiara. Nachází se v nádherné budově staré továrny Campolmi, která tvořila jeden z největších průmyslových komplexů devatenáctého století v Itálii, těsně sousedí s historickými hradbami. Knihovna je centrem pro šíření kultury, informací a znalostí všem občanům města. Knihovna je multifunkční a nabízí nejen možnost získávání informací, ale pořádá mnoho akcí, seminářům knižních prezentací, konferencí a výstav. Přístup do knihovny a využívání služeb je zcela zdarma. Uživatelé mají přístup k 120 000 dokumentů, včetně knih, filmů na DVD, hudby, novin, časopisů, ale i specializovaných online databází. V moderních Biblioteca multimediale Arturo Loriaindustriálních místnostech jsou pohodlná sedadla, kde lze využívat bohatou nabídku knihovních služeb. Celá knihovna je vybavena bezplatným WI-FI. Kdo chce využívat služeb knihovny, musí se zaregistrovat a předložit knihovní průkaz, který je platný i v dalších knihovnách města Prata. Speciální kolekci tvoří dokumenty zapůjčené z Francouzského institutu ve Florencii. Knihovna v Pratu slouží pro setkávání různých kultur a obsahuje knihy v hlavních evropských jazycích a jazycích emigrantů. Knihovna spolupracuje s partnery na mnoha multikulturních akcích. Knihovna působí také jako centrum dokumentace místních dějin a paměti. Organizuje kongresy, konference a semináře s regionálními spisovateli. Podporuje rozvoj znalostí a dovedností pořádáním kurzů celoživotního učení, realizuje vzdělávací programy pro učitele a knihovníky. Tuto funkci vykonává jako vzdělávací agentura akreditovaná v regionu Toskánsko a je držitele certifikátu. Za tímto účelem má plně vybavenou počítačovou učebnu. Knihovna v Pratu koordinuje knihovní síť, která se skládá z více než 40 veřejných knihoven v regionu s cílem rozvíjet čtení, pořádá akce na podporu regionální literatury a zajišťuje služby meziknihovní výpůjčky.

Skupina pro vysokoškolské knihovny navštívila ve Florencii Bibliotecu di Science sociali, Universita degli Studi di Firenze (http://www.sba.unifi.it/CMpro-l-s-11.html), které jsem se nezúčastnil. Odpoledne jsme společně navštívili knihovnu ve Florencii Biblioteca delle Oblate (http://www.bibliotecadelleoblate.it/index.html). V přízemí knihovny je umístěna sekce pro místní dějiny a historická část knihovny. Ta uchovává vzácné dokumenty ve dvou velkých místnostech v uzavřených policích, knihy jsou věnovány především historii Florencie. V prvním patře jsou pro Biblioteca Salaborsauživatele tři velké studovny a jedna menší místnost, ze které lze vystoupat na terasu kláštera s kavárnou a úžasným výhledem. Ve všech studovnách jsou umístěny počítačové stanice a pohodlná posezení pro studium. Oddělení pro mládež je umístěno ve druhém patře knihovny společně se studovnou časopisů a novin. Služby knihovny jsou poskytovány všem registrovaným uživatelům, usnadňuje komunikaci mezi různými kulturami a orientuje svoji nabídku na měnící se požadavky uživatelů. Podporuje gramotnost, využívání elektronických informačních zdrojů a pořádá kulturní aktivity. Dětem a mládeži nabízí vhodný sociální prostor a snaží se o vytváření čtenářských návyků a jejich udržení od útlého věku. Knihovna je bezbariérová a zajišťuje regionální knihovnické služby pro svůj kraj.

Poslední den nás čekaly již jen dvě knihovny. První byla v městečku Carpi - Biblioteca multimediale Arturo Loria (http://www.bibliotecaloria.it/). Knihovna poskytuje informační servis především pro místní obyvatele za pomoci efektivních informačních nástrojů. Služby jsou poskytovány zdarma. Místní knihovna byla slavnostně otevřena v objektu bývalé továrny na slaměné klobouky Aristide Loria 10.11.2007. Továrna byla postavena v historickém centru Carpi roku 1902 hned vedle Palazzo Pio. Knihovna je krásná, vybavená moderní technologií a vznikla spojením tří kulturních institucí do jedné veřejné knihovny. V nové knihovně bylo sloučeno na 180 000 dokumentů. Budova knihovny má rozlohu 3000 metrů čtverečných na třech podlažích. Venkovní areál byl kompletně restaurován, má výhled na hlavní nádvoří Palazzo Pio a díky svému umístění v centru města je knihovna bohatě využívána.

Poslední zastávkou našeho zájezdu po italských knihovnách bylo město Rovereto a jeho Biblioteca Civica e Archivi Storici di Rovereto (http://www.bibliotecacivica.rovereto.tn.it). Krásná knihovna se nachází v jedné z historických ulic Rovereta a je vybavena rozsáhlým parkovištěm pro uživatele. Budova se skládá z historické budovy Palazzo Annona a ta byla rozšířena o novou budovu Polo z roku 2008. Počátky knihovny sahají do poloviny osmnáctého století, základem se stala knihovna Jerome Tartarotti z roku 1764, která se později spojila s veřejnou knihovnou města Rovereta. V průběhu devatenáctého století se knihovní fond velmi rozšířil díky bohatým mecenášům. V průběhu šedesátých let minulého století byl knihovní fond rozšířen o celou řadu dědictví, knihovníci otevřely veřejnosti první volný výběr. V roce 1970 byla otevřena první veřejná čítárna v Palazzo dellAnnona. Knihovna byla v průběhu doby rozšiřována a své služby přizpůsobila většímu počtu obyvatel Rovereta, které se v průběhu 20. století značně rozšířilo jako průmyslové centrum regionu.

Italští kolegové nás ve všech knihovnách vřele přivítali a některým z nás se ze slunné podzimní Itálie vůbec nechtělo vracet!

ROMAN GIEBISCH

RSS
    SKIP