1


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Nešťourat

Úřad pro ochranu osobních údajů a SKIP ČR u příležitosti "Dne ochrany osobních údajů" 28. ledna 2013 vyhlásil VII. ročník soutěže pro děti a mládež "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" V rámci letošního, již sedmého, ročníku soutěže "Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!" se ptáme na vaše zkušenosti se sociálními sítěmi a rádi se od vás dozvíme, co vám na nich vadí a co by se podle vás dalo zlepšit. Vaše příspěvky budeme přijímat do 14. dubna 2013 buď elektronicky na adrese soutez@uoou.cz nebo v písemné podobě na adrese Úřad pro ochranu osobních údajů, tiskový odbor, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označte heslem "Soukromí"). Do 1.

června 2013 vybereme a oceníme příspěvek, který prokáže, že si umíte na sociálních sítích počínat skutečně zodpovědně, nebo přinese otevřené svědectví o vaší špatné zkušenosti. Kromě ocenění, které předáme vítězům při jejich návštěvě Prahy, vás požádáme o další spolupráci. Nechte se překvapit! Více na - http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=287&submenu=333

RSS
    SKIP