1


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Měsíc čtenářů

V tomto roce bychom v knihovnách rádi pokračovali v tradici oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v březnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého "Čtenáře roku".

Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. V roce 2013 budeme v knihovnách oceňovat naše dětské čtenáře, kde hlavním kritériem bude počet přečtených knih v roce 2012.

Motto: S námi jen all inclusive!

Cíle:

  • v letošním březnu pokračovat v oceňování našich nejlepších čtenářů a vybrat našeho "Čtenáře rok,"
  • posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center,
  • nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!!
  • zjistit situaci s reálným ne/čtenářstvím v ČR zjistit důvody, proč lidé nevyužívají knihovny a zlepšit nabídku služeb.

RSS
    SKIP