1


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Biblioweb

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje SKIP čtrnáctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie je pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Podmínky soutěže

Knihovnám, které hodlají soutěžit, doporučujeme prostudovat článek "Biblioweb aneb Kudy vede cesta k vítězství" otištěný ve Čtenáři č. 1/2013 na s. 3 až 6.

RSS
    SKIP