1


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

Čtení pomáhá SKIPu

SKIP ČR vyhlásil letos pátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílovou skupinou jsou opět žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Pro školní rok 2012/2013 jsme připravili knihu spisovatele Radka Malého a výtvarnice Alžběty Skálové.

Kvůli finančnímu zajištění této akce jsme navázali spolupráci s projektem Čtení pomáhá - http://www.ctenipomaha.cz/, kde každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. Mezi podporované projekty patří i Knížka pro prvňáčka. Řada knihoven a škol s tímto projektem spolupracuje a tak se nám podařilo díky dětem vybrat částku 100 000 Kč. Projekt Knížka pro prvňáčka má za sebou úspěšné čtyři ročníky a za tu dobu se ho účastnilo více než 50 000 prvňáčků. Od loňského ročníku projekt realizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků.


RSS
    SKIP