1


2013

 

SKIP v akci aneb Bylo bude

V rámci SKIP probíhají desítky akcí nejrůznějšího zaměření a významu. Řekli jsme si, že je jednou představíme pohromadě, ale ono je jich tolik, že se nám to nepovedlo. Rubrika SKIP v akci by zabrala podstatnou část čísla. Takže hledejte i jinde, např. v rubrice V regionech, Zahraniční styky atd. Autorem nepodepsaných příspěvků je Dr. Roman Giebisch, Roman.Giebisch@nkp.cz

Regionální valné hromady SKIP odstartovaly ve středních Čechách

Chybělo Vám v lednu již tradiční Novoroční skipování? Divíte se, proč i když už je únor, nepřiletěl letos žádný Papilio Bibliothecalis (ocenění středočeských knihovníků)? Důvodem bylo setkání knihovnic a knihovníka (ředitele SVK Kladno - Ing. Jiřího Miky) v Berouně 12. 2. na valné hromadě středočeského SKIPu. Genderovou rovnováhu zde úspěšně vyvažoval ještě host PhDr. Vít Richter a místostarosta Berouna Mgr. Ivan Kůs.

Hned v začátku bych ráda poděkovala předsedkyni Středočeského SKIPu - Mgr. Ladě Schovánkové a ředitelce Městské knihovny v Berouně - Mgr. Haně Ludvíkové za vlídné přijetí a vytvoření úžasného téměř domácího prostředí. Vkročili jsme do knihovny a opravdu jsme si připadali jak "doma".

Hlavním programem valné hromady byly volby nového RV, bilance minulého volebního období a samozřejmě výhledy do budoucna. Vít Richter nás seznámil s aktualitami týkající se valné hromady SKIPu v Brně. Velkým tématem do diskuse byly jak jinak - regionální funkce, jejichž fungování není ve Středočeském kraji ideální. Budeme doufat, že se blýská na lepší časy. A jak už bývá zvykem, nedílnou a velmi důležitou součástí valné hromady byly kuloární rozhovory a výměna zkušeností. Kytičkou a poděkováním jsme se rozloučili s členkami, které v RV končí. Nový regionální výbor byl zvolen a mně nezbývá nic jiného, než popřát staronové předsedkyni podporu vedení knihovny, pomoc ostatních členek regionálního výboru a především hodně sil a nadšení do další práce.

LIBUŠE VODIČKOVÁ

RSS
    SKIP