1


2013

 

Úvodník

Byl jsem překvapen, když se začala zaplňovat rubrika SKIP v akci aneb Bylo bude. O všem vím, ale že je toho tolik? Ale ani to nestačí, aby se další knihovny rozhodly vstoupit do SKIP. Ale už dost, hovoříme o tom i na jiném místě.
Regionální výbory a odborné orgány SKIP nyní prožívají náročné období, které vyvrcholí na valné hromadě. Bude to jen personální nebo i jiné zemětřesení? Musíme si ještě několik měsíců počkat.
Výsledky brněnské valné hromady SKIP přinese 2. číslo Bulletinu SKIP v samostatné příloze.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP