4


2012

 

Informační servis

Knihovnické akce prosinec 2012 - listopad 2013

1.12. ------ Den pro dětskou knihu
4.12. ------ E-knihy, NTK v Praze
11.12. ------ E-knihy, NTK v Praze
13.12. ------ "SMARTBOARD: interaktivní technologie v informačním vzdělávání", Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
10.1. ------ Odevzdání žádostí na dotační programy Ministerstva kultury ČR pro rok 2013
6.2. ------ Zasedání VV SKIP
1.-31.3. ------ Březen - měsíc čtenářů
4.-10.3. ------ Týden čtení
5.4. ------ Noc s Andersenem
10.4. ------ SUK - čteme všichni - vyhlášení výsledků 21. ročníku, Praha
16.-17.4. ------ OKNA 2013, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
23.4. ------ Výzdoba interiérů knihoven tvořivě, Městská knihovna Louny
15.5. ------ Noc literatury
16.-19.5. ------ Svět knihy 2013, Praha
21.-22.5. ------ Hudební seminář, Knihovna J. Mahena
21.-22.5. ------ INFORUM - konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha
23.-25.5. ------ Literární Šumava, Knihovna B. Němcové v Domažlicích
28.-29.5. ------ Chceme dětem číst, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
31.5. ------ Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Kamarádka knihovna
2.-6.6. ------ CASLIN, 19. Mezinárodní seminář
5.-7.6. ------ Setkání knihovnických seniorů 2013, Městská knihovna Šumperk
19.-21.6. ------ Valná hromada SKIP, Brno
1.-3.7. ------ 20 let knihovnických týdnů v Sobotce
10.-12.9. ------ Knihovny současnosti 2012, Olomouc
11.-15.9. ------ Jičín město pohádky
13.-14.9. ------ Malé podzimní setkání, Velešín
19.-21.9. ------ Co venkovské knihovny umějí a mohou IX., Vavřinec - Veselice
19.9. ------ Konference IVIG
20.9. ------ Knihovnický happening Týdne knihoven, Kolín
30.9.-6.10. ------ Týden knihoven
17.-18.10. ------ 23. Celostátní akviziční seminář, KVK Havlíčkův Brod
18.-19.10. ------ 23. Podzimní veletrh v Havlíčkově Brodě
30.10. ------ Bezpečně na síti, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
6.11. ------ 3. Konference EFI, Systémy sledování služeb knihovny, NTK v Praze
27.-28.11. ------ Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013, 14. ročník konference
30.11. ------ Den pro dětskou knihu

RSS
    SKIP