4


2012

 

Informační servis

Seminář "Bezbariérová knihovna - Zrakově postižení" v Jaboku

Většina z vás již zřejmě slyšela o projektu studentů KISK Masarykovy university Bezbariérová knihovna. cz (http://bezbarierova.knihovna.cz/). Vznikem Sekce služeb osobám se specifickými potřebami v  listopadu 2011 se aktivity studentů sjednotily s aktivitami SKIPu na poli přístupnosti knihoven klientům se specifickými nároky.

Víte ale také něco o Jaboku a Knihovně Jabok ? Dovolte několik základních informací.

Jabok (rozluštění zkratky najdete na adrese http://www.jabok.cz/cs/jabok/o-jaboku/je-tady-jabok) je Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, sídlí v centru Prahy nedaleko Karlova náměstí a v příštím roce oslaví 20 let svého trvání. Hlavní obory studia naznačuje už samotný název školy, která  je držitelem akreditace MPSV ČR pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách a rovněž akreditace MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Knihovna Jabok byla zřízena v roce 1993 jako specializované pracoviště školy. Profil fondu knihovny je dán zaměřením školy - obsahuje  dokumenty z oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, pedagogiky či psychologie, religionistiky a teologických oborů, jako jsou např. biblické vědy, systematická teologie, pastorální teologie apod. V knihovně jsou k dispozici také časopisy a AV media se sociální či křesťanskou tematikou, elektronické informační zdroje či databáze. Nechybějí ani absolventské a bakalářské práce studentů nejen Jaboku, ale také  oboru pastorační a sociální teologie Evangelické teologické fakulty UK. Návštěvníkům slouží 9 stanic internetu, dva on-line katalogy, kopírka s tiskárnou a scannerem i malá studovna, umístěná v prostorách původního kůru.  Pobyt v knihovně si mohou uživatelé zpříjemnit šálkem kávy nebo čaje za symbolickou částku.

Knihovna Jabok má specifické umístění v bývalé kapli objektu, což limituje např. možnost bezbariérového přístupu, naopak nabízí zajímavou výzdobu v podobě nástěnných maleb.  Je nejen knihovnou školní, ale veřejnou v pravém smyslu knihovního zákona, takže ji může navštívit každý uživatel, který se zajímá o uvedenou problematiku.

Dovolím si jako knihovnice, která pracovala více než tři desítky let ve větší veřejné knihovně v okresním městě, několik osobních postřehů a prvních dojmů (pracuji zde teprve od poloviny srpna 2012). Čím mě knihovna zaujala a překvapila?  Především profesionalitou, s jakou poskytuje své služby, ale i přátelskou a oboustranně vstřícnou atmosférou, která vládne mezi čtenáři a pracovnicemi knihovny, také nečekaným zájmem studentů o studijní literaturu i o internet. V neposlední řadě  i pro mě dosud neznámým knihovním systémem Evergreen a sympatickou snahou o jeho rychlou a bezproblémovou aplikaci v knihovně. K tomu jistě napomohou i finanční prostředky, získané v grantovém programu MK VISK 3  (mimochodem - právě systém Evergreen  byl hlavním důvodem letošní nominace  Knihovny Jabok na cenu ministra kultury Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb). Jako členka SKIP vítám i účast v celostátních kampaních spolku - nejnověji např. aktivní zapojení v Týdnu knihoven. Další informace o knihovně (i o škole ) najdete zde : http://knihovna.jabok.cz/

Ze zaměření školy Jabok tedy zcela logicky vyplývá, proč se v říjnu 2012 konal seminář na téma Bezbariérová knihovna - Zrakově postižení právě zde. Některé příspěvky v obecnější rovině upozornily na celou oblast zrakových postižení, poskytly mimořádně užitečné informace  o problematice orientace a úpravy prostoru, ale i  o dosažitelnosti dokumentů a přístupnosti webu pro nevidomé. Většinu přednášejících tvořili lidé, kteří jsou sami zrakově postižení. Ti podali reálný pohled z praktických zkušeností v knihovnách (věděli jste, že nevidomí kromě vstřícného přístupu pracovníků knihovny nejvíc potřebují také klidný prostor, kde by mohli scannovat dokumenty do svých počítačů tak, aby nerušili ostatní návštěvníky ?). Bezmála 50 účastníků semináře se na konkrétní ukázce dozvědělo, jak by měl vypadat web, který je bez problémů přístupný zrakově postiženým. Podrobná informace o Knihovně digitálních dokumentů i o jejím využití rovněž mnohým rozšířila vědomosti o tom, jaké služby lze zrakově postiženým nabízet. Účastníci semináře využili mimořádné příležitosti a navštívili v nedaleké Novoměstské radnici  Neviditelnou výstavu (http://neviditelna.cz/), kde měli možnost vyzkoušet si, jaký je život bez zraku. Bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací. Tento neobvyklý zážitek ještě umocnil dojem z celého semináře a byl nepochybně nejpůsobivějším zakončením. Poděkování patří všem organizátorům - Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, Centru dalšího vzdělávání Jabok a Národní knihovně ČR.

Alena Otrubová

RSS
    SKIP