4


2012

 

Informační servis

Knihovníci muzeí a galerií v Uherském Hradišti

V již téměř tradičním termínu se v polovině září, týden před všeobecně známou konferencí Knihovny současnosti, scházívají knihovníci muzeí a galerií. Tentokrát jsme si zvolili za místo svého setkání Uherské Hradiště. Tedy, přesněji řečeno - byli jsme pozváni knihovnicí Slováckého muzea paní Ivetou Mátlovou.

Kdo zná to město, přeskočil by jistě můj zdaleka nevýstižný popis, a kdo jej nezná, tomu by asi moc nepomohl. Je lépe si projít ty uličky, náměstí a parky, vylézt na nedaleké návrší a porozhlédnout se po tom něžném kraji. Nutno tedy hned na počátku přiznat, že to místo nás přivítalo nadmíru mile a pohostinně. A což teprve pak sama hostitelka a její kolegyně v čele s paní PhDr. Blankou Rašticovou, zástupkyní ředitele muzea. Vlídné přivítání, perfektní servis, skvělé koláčky a od rána do večera samé úsměvy - to vše nás provázelo po všechny dny.

A tak se náš seminář, v pořadí již 36., mohl v úterý 4. září naplno rozběhnout. Přestože bývá první den vyplněn z větší části cestou (pro mnoho z nás byla ta cesta dlouhá), byl tentokrát program přímo nabitý aktuálními informacemi. Po uvítání paní ředitelkou Slováckého muzea a projevu zástupkyně MK Mgr. Blankou Skučkovou, jsme se dočkali po mnoha letech také zástupkyně AMG, která letos dorazila na náš seminář. Naše předsedkyně, PhDr. Štěpánka Běhalová, PhD., nás pak seznámila se zprávou za uplynulý rok a krátké zprávy z regionů zakončily úvodní "zahřívací" kolo. Po malé přestávce již začal maratón přednášek.

Dúležitý blok prezentací měl za úkol opět připomenout důležitost grantových projektů supiny VISK, které jsou pro další rozvoj muzejních knihoven nepostradatelné. Bohužel však stále pouze malé procento z nich tyto projekty využívá. Čtyři přednášky měly účastníky přesvědčit, že vypracování projektu není nakonec tak obtížné a jeho přínos je důležitý. Je nutné zde připomenout nelehké postavení muzejní knihoven jako nesamostatných právnických jednotek. Konečné rozhodnutí, zda se do grantového projektu přihlásit, spočívá totiž vždy na vedení muzea, pro něž je třetinový podíl nákladů často příliš veliký a priority nalézá v jiných odborných odděleních než v knihovně.

Náročné a dlouhé odpoledne bylo po vyčerpávajících přednáškách uzavřeno velmi příjemným večerem v prostorách Galerie Slováckého muzea, kde za doprovodu místní cimbálové muziky si účastníci, vedle prohlídky zajímavé výstavy filmových plakátů, mohli navzájem sdělovat své starosti, nápady a příhody. Tato přátelská setkání jsou již tradičním doplňkem seminářů.

Druhý den byl přednáškami naplněn celý. Návštěvníky hned ráno přivítaly stánky sponzorských firem, které řada knihovnic ráda a často využívá, neboť jsou jejich pravidelnými zákazníky. A tak firmy jako KP-sys, Lanius, Exon a Revyko mohly zodpovídat dotazy a předávat zkušenosti. Dopolední program byl tradičně sestaven tématiky, letos na téma Expozice a výstavy literární a knižní kultury. O svoje zkušenosti se s námi rozdělili hlavně zástupci velkých muzeí, neboť ony jsou převážně zřizovateli velkých expozic a výstav. PhDr. Martin Sekera, ředitel Knihovny Národního muzea svojí prezentací zahájil dopolední program a pak již následovali přednášky dalších zástupců např. PhDr. Aleny Petruželkové z Památníku národního písemnictví či Ing. Aleny Vránové z Národního technického muzea. Tradiční zakončení tematických dopolední bývá panelová diskuze a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Časté dotazy a doplňující vystoupení svědčilo o zaujetí posluchačů.

Polední přestávku jsme zahájili společným fotografování, které pro všechny pak bývá milou upomínkou na společně strávený dny.

Po náročném dni bylo vítaným zpestřením večerní prohlídka hradu Buchlova, zakončená návštěvou místního vinného sklípku. Ochutnávka skvělých moravských vín při pobytu v Uherském Hradišti nemohla chybět.

Závěrečné chvíle třetího dne byly věnovány exkurzi nedalekého Muzea lidových pálenic ve Vlčnově, které je vlastně asi nejmladším muzeem v Česku (slavnostně bylo otevřeno 15. května 2010) a návštěvníků ukazuje přístroje tradičního pálení destilátů a celé řady dalších předmětů s tím souvisejících. Zajímavou exkurzi doplnila komentovaná, nutnou připomenout, že velmi erudovaně a poutavě, prohlídka historické části Uherského Brodu. Účastníci semináře se rozjížděli obohaceni nejen o odborné zkušenosti a nové poznatky, o nové seznámení a přátele, ale také o poznání zajímavého regionu, kam se mohou a jistě budou rádi vracet.

Ila P. Šedo

 

RSS
    SKIP