4


2012

 

V regionech

Praha

Knihovníci na návštěvě Strahovské knihovny

V předposlední říjnový den uspořádal pražský SKIP pro své členy a spřízněné knihovnické duše další pravidelnou literární vycházku. Tentokrát jsme se byli podívat v nedávno  nádherně opravených sálech Strahovské knihovny, která je nedílnou součástí kláštera premonstrátů.

Mnohé "zkušenější" knihovnice a knihovníci si knihovnu pamatují ještě jako součást Památníku národního písemnictví, ale po té, co se vrátila do rukou premonstrátů,  zazářila znovu v plném lesku. Ten je ale bohužel vykoupen, díky zvýšené vlhkosti a obavám památkářů, značně omezenou možností prohlídky.

O to více jsme uvítali možnost prohlédnout si s naší osvědčenou průvodkyní, paní Kratochvílovou, překrásný Teologický a Filosofický sál přímo zevnitř, což běžní návštěvníci knihovny nemohou. Prošli jsme dovnitř  Strahovským kabinetem  kuriozit, který představuje přímého předchůdce novodobých muzeí. Nachází se v něm mimo jiných zajímavostí i dendrologická knihovna čili xylotéka, s 68 svazky, kde jeden každý z nich dokumentuje jednu dřevinu.

V Teologickém sále zaujalo všechny knihovníky úžasné čtecí zařízení, které jsme si mohli všichni prakticky vyzkoušet, nad regály jsme viděli i první knihovnickou pomůcku - dřevěné obrázky s označením druhu literatury v příslušných policích.

Filosofický sál uchvátí každého, kdo má v pořádku krční páteř, protože odtrhnout se od monumentální, krásně opravené a nasvícené nástropní fresky, není tak snadné, zvláště,  když k jednotlivým výjevům dostanete podrobný výklad naší průvodkyně.

Z nádherných sálů knihovny jsme odcházeli těsně se zavírací hodinou za netrpělivého podupávání místního personálu, ale přesvědčeni, že tato prohlídka opravdu zahřála každé knihovnické srdce!

I proto budou mít další zájemci z řad knihovníků ještě jednu příležitost k prohlídce na konci listopadu.

RSS
    SKIP