4


2012

 

V regionech

Východní Čechy

Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného v Hradci Králové

Posledního října se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové již po čtvrté předávaly tituly Knihovník/knihovnice roku Královéhradeckého kraje. Akce se konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a za finanční podpory města Hradce Králové a regionálního výboru SKIP. V letošním roce se podařilo, že mezi hosty byli nejen zástupci krajského úřadu, ale i magistrátu města, Národní knihovny a Výkonného výboru SKIPu. Vzácným hostem byl i spisovatel a textař Vladimír Fux z Brna.

Již podruhé patřil kromě Studijní a vědecké knihovny a regionálního výboru SKIP i Spolek přátel krásného slova z Hradce Králové. Jedná se o literární uskupení mladých lidí, kteří kromě jiného pořádají pravidelné literární dílny s názvem "Škrabodílna". Součástí bohatého programu bylo také oceňování účastníků těchto dílen. Jak v úvodním slově zdůraznila ředitelka SVK Mgr. Eva Svobodová, jedná se o zajímavé spojení lidí píšících s lidmi, kteří literaturu zprostředkovávají čtenářům.

Knihovnický blok moderovala předsedkyně regionálního výboru SKIPu Bc. Kateřina Hubertová. Přivítala mezi námi vzácného hosta, předsedu výkonného výboru SKIP PhDr. Víta Richtera. Ten v krátkém projevu upozornil na skutečnou realitu týkající se četby a čtení a dodal přítomným argumenty na poslední dobou se množící poznámky o tom, že se nečte a dotazy, zda nechceme s knihovnami skončit. Ve stručnosti a výstižně předložil data, která známe z praxe. Je důležité si uvědomit, že Češi jsou stále výborní čtenáři a knihovny mají velký potenciál. Zdůraznil, že v loňském roce knihovny v naší republice navštívilo víc než dvacet čtyři milionů návštěvníků, což je více, než počet lidí, kteří navštívili dohromady všechny ostatní kulturní instituce a k tomu 1. a 2. fotbalovou a hokejovou ligu. Také poděkoval knihovnicím a knihovníkům za jejich práci a jejich zřizovatelům a všem, kteří knihovny podporují.

Podle návrhů pověřených knihoven je oceňován vždy jeden knihovník/knihovnice z jejich obvodu. Pracovníce oddělení služeb knihovnám společně s regionálním výborem SKIP navrhují ocenění profesionálních knihovníků. Ocenění v letošním roce viz. rubrika Do rámečků.

V další části programu byly účastníkům představeny dvě zajímavé aktivity, u jejichž zrodu stál regionální knihovnicko-informační zpravodaj U nás. Nejprve byla pokřtěna útlá brožurka s názvem Knihovnické rozhovory, která vyšla jako příloha podzimního čísla zpravodaje. Jedná se o knihovnické vzpomínání devíti dlouholetých knihovníků. Přítomným zpovídaným knihovníkům a autorce rozhovorů Vandě Vaníčkové byla jako poděkování předána kytička. Závěrečnou akcí celého programu byla vernisáž výstavy České veřejné knihovny včera, dnes a... Výstava vznikla na základě mateiálů a dokumentů, které jsme získali v rámci "Retrovýzvy" zveřejněné v prvním letošním čísle zpravodaje. Průvodní texty se snaží reflektovat události, které průběžně ovlivňovaly činnost knihoven. Jedná se o přehled od čtenářských besed a vzdělávacích spolků po knihovny dnešních dnů. Po skončení výstavy budou materiály v kopiích poskytnuty jednotlivým pověřeným knihovnám, které mají možnost uspořádat si obdobnou výstavu ve svých knihovnách.

Po vernisáži si konečně všichni organizátoři oddechli, že se akce podařila. Knihovníci jsou knihovníci, a tak se již při následujím rautu začaly ozývat první návrhy na oceňování v roce 2013 :)

Božena Blažková

RSS
    SKIP