4


2012

 

V regionech

Jihočeské klubko - podzimní setkání v Městské knihovně České Velenice

Naše druhé letošní setkání se uskutečnilo 13.11. v útulném prostředí knihovny, která před 3 lety prošla rekonstrukcí, sídlí v budově základní školy a vítá návštěvníky příjemnou atmosférou, jak je patrno i z fotek na webu http://www.knihovnavelenice.estranky.cz/. Jednání probíhalo živě, hlavním tématem byla práce s - náctiletými (ne)čtenáři, informace i názorné ukázky z přehlídky OKNA v Chrudimi, nedávno proběhlých seminářů a školení na dané téma v Jihlavě a Brně i z valné hromady KDK SKIP v Karviné a doprovodného programu tamtéž. Ne všechny kolegyně mají možnost účastnit se těchto akcí a tak je regionální setkání výbornou příležitostí, jak se o inspirativní nápady podělit. Nezůstalo ovšem jen u nápadů "z dálky", i u sousedů lze najít řadu podnětů. Knihovnice z Plané n.L. překvapily přítomné vpádem akční scénky podle sci-fi povídky Paola Bacigalupiho, kaplická knihovnice předvedla, jak v rámci letošního zdravého Týdne knihoven jablíčkově soutěžili, či jak si teenageři užili klání s "Pánem prstenu". Z Tábora přivezla kolegyně na ukázku jeden z tematických kufříků, jejichž půjčování se tam setkává s příznivým ohlasem stejně jako půjčování společenských her, těch má táborské dětské oddělení již úctyhodný seznam. Diskuze k řečenému a předvedenému byla zaujatá, což svědčí o tom, že probraná témata nás nenechávají v klidu a řada účastnic už cestu domů využila k "přetavení" viděného a slyšeného ve vlastní akci. A to je to, oč tu běží... Na závěr setkání ještě zaznělo několik tipů na besedy, autorská čtení apod. a probraly jsme i plány na příští rok. Další setkání Klubka by měla hostit českobudějovická knihovna v únoru 2013 a pokud to vyjde, měli by ho zpestřit zajímaví hosté. Nezbývá, než poděkovat hostitelské knihovně a zejména knihovnici Martině Kubatové a stejnou měrou také tajemnici MěÚ Haně Dvořákové za pohostinnost a vstřícnost, bylo nám u vás milo, díky :)

Václava Vyhnalová, předsedkyně jihočeského Klubka

 

RSS
    SKIP