4


2012

 

Co nového ve SKIP

Školní knihovny mají také svátek

Stejně jako veřejné knihovny, tak i školní knihovny slaví každoročně na podzim svůj svátek. Mezinárodní den školních knihoven se slavil od roku 1999 do roku 2007 vždy čtvrté říjnové pondělí. Každoročně jej vyhlašovala Mezinárodní asociace školních knihoven. Smyslem oslav bylo a stále je upozornit na to, že školní knihovny hrají ve vzdělávacím procesu důležitou roli. V každém roce asociace vyhlásila pro tento den téma, na které by se měly školní knihovny zaměřit. Prvním tématem bylo "Odstraňování bariér". Už tehdy byly patrné první snahy o to, aby se školní knihovny otevřely žákům, kteří do té doby možná ani netušili, že ve škole nějaká knihovna existuje nebo pro ně její dveře představovaly tajemnou 13. komnatu, do které mohou vstupovat pouze učitelé. Další témata byla například "Čteme a učíme se ve školní knihovně" či "Školní knihovny podporují učení". Jelikož se na mnoha místech oslavy konaly několik dní i týdnů, bylo navrženo, aby se tento měsíc stal Mezinárodním měsícem školních knihoven (dále jen MMŠK).

V roce 2009 připravily Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k této příležitosti společný projekt s názvem Záložka do knihy spojuje školy. Jeho cílem bylo navázání spolupráce mezi českými a slovenskými základními a středními školami a zároveň podpořit zájem o četbu prostřednictvím výměny záložek do knih. Obě výše zmiňované knihovny spárovaly přihlášené školy dohromady. Školy si pak navzájem vyměnily nejen záložky, které žáci vyráběli libovolnou výtvarnou technikou, ale také informace o sobě. Mnohé ze škol v navázané spolupráci pokračují dodnes. Ve druhém ročníku tohoto projektu byl však zájem českých škol o účast menší, proto se Pedagogická knihovna Komenského v Praze rozhodla, že v tomto projektu nebude pokračovat a vymyslí k příležitosti MMŠK nový projekt nebo soutěž.

Letos se tedy mohly školní knihovny zúčastnit soutěže s názvem "Jaká je vaše školní knihovna?" Soutěžní příspěvky obsahující krátkou textovou prezentaci o přihlášených školních knihovnách jsou od 5. listopadu 2012 vystaveny na webových stránkách Centra pro školní knihovny http://csk.npmk.cz/, kde bude moci veřejnost hlasovat a vybrat školní knihovnu, která se jim nejvíc líbí. První tři vítězné knihovny, které dostanou nejvíce hlasů, získají do svého fondu knihy, plakátky na výzdobu knihovny a navíc 20 čtenářů z každé vítězné knihovny se bude moci přijet s paní knihovnicí podívat zdarma do Národního pedagogického muzea JAK, které pro ně uspořádá komentovanou prohlídku svých expozic.

Klub školních knihoven připravil minidotazník, kde se mohli respondenti online formou vyjádřit k otázkám týkajících se oslav MMŠK. Na otázku, zda školy slaví tento svátek, se vyjádřilo 58,33 % kladně, 25,00 % tento svátek neslaví vůbec a zbývajících 16,67 % svátek letos oslaví poprvé nebo pouze "duševně". Dále nás zajímalo, jaké akce školy u této příležitosti pořádají. Mezi akcemi jednoznačně vede možnost zapojení se do připraveného projektu, dále se na školách konají různé workshopy pro čtenáře, společná čtení a soutěže. Našly se i školy, které u této příležitosti pořádají Dny otevřených dveří. Protože se do oslav nezapojují všechny školy, dali jsme jim možnost vyjádřit se k tomu, co by je přimělo připojit se k oslavám v příštím roce. Největší zájem je o projekty podporující spolupráci mezi školami, soutěž o nejlepší školní knihovnu a projekt podporující zájem o četbu u dospívající mládeže.

Jak dopadl letošní ročník se určitě dozvíte v některém z příštích čísel, kde bychom vám rádi představili tři vítězné školní knihovny.

Bc. Romana Ráblová, předsedkyně Klubu školních knihoven SKIP ČR

RSS
    SKIP