4


2012

 

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 6.9.2012

.    Pro rok 2013 máme předběžný příslib podpory firmy SKANSKA, ale není jasné,v jaké výši.

.    Připravují se aktivity kolem Týdne knihoven 2012 a vyhlašování ocenění Městská knihovna roku 2012, Knihovna roku 2012 a MARK 2012.

.    Začínají přípravy akcí na rok 2013. Pozornost zatím zaměřena hlavně na akce z kraje roku. To je Březen měsíc čtenářů a hledání Čtenáře roku 2013, což by měl být tentokrát buď dětský čtenář nebo tzv. čtenářská rodina. Nad kritérii a zaměřením pokračují debaty.

.    Je nutné začít s intenzivními přípravami na Valnou hromadu SKIP ČR v roce 2013.

Z předsednictva VV SKIP 15.10.2012

.    Kol. Matušík informoval o nabídce spolupráce s Nadací Gatesových, kterou SKIP přijal. Bude se jednat o celoevropský průzkum, který má zjistit, jak uživatelé vnímají výhody informačních a komunikačních technologií ve veřejných knihovnách. Bude probíhat říjen - listopad.

.             Knížka pro prvňáčka - její vydání pro příští rok je opět spojeno s podporou firmy SKANSKA, jejíž výši neznáme. Jsou hledány jiné cesty financování, aby tento oblíbený a knihovnami hojně využívaný projekt byl zajištěn i na rok 2013.

Z VV SKIP 7.11.2012

.    Uskutečnil se zájezd do italských knihoven. Výborně se vydařil. Příště možná do Slovinska...

.    Noc literatury 2013 se uskuteční 15.5.2013.

.    Zvyšuje se tempo přípravy Valné hromady SKIP ČR, která proběhne 19. až 21.6.2013 v Brně na Ústavu vědecko-technických informací a služeb Mendlovy univerzity Brno. Jedním z bodů valné hromady bude jednání o výši členských příspěvků. Odbornou částí valné hromady bude konference Knihovny pro budoucnost - budoucnost pro knihovny. Dílčí tématy konference jsou rozpracována.

.    Pro rok 2013 byla nalezena motta dvou nejhlavnějších celoročních akcí:

  • pro Březen měsíc čtenářů to bude: Pusť si knihu k tělu! Na kampaň budou využity fotografie z kalendáře Knihovny města Hradce Králové. Jedná se o studentský projekt Book-cool-in Univerzity Hradec Králové.
  • pro Týden knihoven to bude: Čtení v barvách duhy.
RSS
    SKIP