4


2012

 

Inspirace

Znovuotevření pobočky KJM "Na křižovatce"

Malba na vstupních dveřích pobočky, autorem je MgA. Vladimír KiseljovSpolečný projekt Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM) a Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (KISK), knihovna Na křižovatce, je od 3. října 2012 v hojné míře skloňován všemi, kteří se na obnovení provozu pobočky KJM na Starém Brně (Křížová 24) podíleli. Prvek spolupráce, střetů a spojování se ostatně vetkl i do názvu pobočky, která v rámci své činnosti veřejné i odborné propojuje možnosti akademického prostředí s praxí provozu veřejné knihovny. Jak může taková spolupráce vypadat a fungovat?

Slavnostní znovuotevření pobočky

Provoz na pobočce KJM na ul. Křížová byl ukončen k datu 16. 2. 2012 z důvodů uplatnění restrikcí plynoucích z razantního snížení rozpočtu knihovny ve výši 20 % na rok 2012 a 2013 (podrobnosti ke změnám v poskytování služeb KJM v roce 2012 najdete na webových stránkách knihovny www.kjm.cz).  "Stáli jsme tehdy na "křižovatce", buď pobočku spolu  s velkým množstvím fondu pro veřejnost navždy uzavřeme, nebo budeme hledat jiné možnosti a partnery," zdůvodňuje nezbytnou potřebu spolupráce nutné k obnovení daného provozu ředitelka KJM Libuše Nivnická. A to se po osmi měsících vyjednávání za finanční podpory městské části Brno-střed i stalo. Navázané partnerství s KISK přináší výhody oběma stranám. Petr Škyřík, vedoucí KISK k tomu dodává: "Těší nás možnost podílet se na provozu pobočky. Spolupráce s KJM nám umožní aplikovat teoretické poznatky v praxi, což by mělo vést ke spokojeným uživatelům, motivovaným studentům a celé řadě inovativních vylepšení ve službách knihovny."  

Slavnostní znovuotevření proběhlo za účasti představitelů obou stran a členů zastupitelstva města Brna. Na akt otevření byla přizvána mj. i Česká televize, která tuto akci odvysílala v rámci večerního zpravodajství Událostí v regionech (záznam reportáže).

Obnovení provozu: Lidé

Pobočka Na křižovatce funguje v režii studentů různých ročníků KISK pod odborným vedením vyučujících. Studenti se zde tedy mohou odborně realizovat a využít toto místo  i k výukovým a projektovým účelům. Aktuální knihovnickou sestavu tvoří:  Martin Krčál (garant projektu), studenti: Sylvie Strýčková, Monika Holoubková, Soňa Príborská, Blanka Svobodová a David Humpolík (viz foto níže).

Obnovení provozu: Lidé

Život na pobočce: Fondy a služby

Pobočku mohou čtenáři navštěvovat v pondělí a ve středu od 14 do 18 hodin. Dospělým  i dětem nabízí široký výběr beletrie, naučné literatury a bezplatný přístup k internetu (dostupný je počítač iMac). Stálý fond činí 13 617 svazků knih, přičemž novinky jsou doplňovány prostřednictvím výměnného fondu. Zachovány jsou i vzdělávací programy pro děti a zajímavé kulturní pořady pro širokou veřejnost (besedy, autorská čtení, vzdělávací lekce apod.), o něž se stará samostatný tým studentů v rámci projektové činnosti magisterského studia na KISK.

Počítač pro veřejnost iMacKaždé pondělí a středu odpoledne je v knihovně vždy dvojice studentů, která se stará o běžný knihovní provoz, tedy registraci čtenářů, vracení a půjčování knih, pomoc čtenářům s orientací ve fondu a hledání knih, prací s počítačem iMac apod. Ve volném čase se pak starají o to, aby byly ve volném výběru zařazeny pro čtenáře co možná nejzajímavější knihy, a to tak, aby byly snadno k nalezení. Nově jsou tedy v regálech kategorie knih jako velmi žádaná školní četba, rozdělené sci-fi a fantasy, detektivky, horory, thrillery apod. Ke správě čtenářů a výpůjček má pobočka vlastní jednoduchý systém, který eviduje čtenáře, půjčené a vrácené knihy, ale také hlídá upomínky.

Co je nového?

Oproti původnímu stavu dostály prostory pobočky několika změn, a to nejen v již zmíněném rozložení fondu. Přibyla hravá a barevná výzdoba místností, nástěnné malby, které jsou i na dveřích knihovny, malí čtenáři mají k dispozici velký kulatý stůl se sedacími polštářky, papíry a pastelkami, dospělí se pak mohou pohodlně usadit v křesle u okna a listovat knihami.Nástěnná malba

Kdo k nám chodí?

Cílovou skupinou knihovny jsou jak její původní čtenáři, kteří knihovnu navštěvovali ještě před jejím dočasným uzavřením, tak čtenáři noví - jak z řad studentů nedaleké Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a okolních škol, ale také ti, kteří do knihovny zatím nechodili, přestože to mají nedaleko. Během prvních dvou týdnů se do knihovny přihlásilo 57 čtenářů (pozn.: aktuálně se jedná o více jak 200 čtenářů) jak původních, tak úplně nových. Původní čtenáři jsou z knihovny nadšeni, mají velkou radost z toho, že opět funguje, protože                    o provoz této pobočky velmi stáli, někteří dokonce tvrdili, že po dobu, co byla tato knihovna zavřená, úplně přestali číst. Je to ostatně znát - během dní, kdy je knihovna otevřena, je v ní stále velmi živo a čtenáři mají o knížky velký zájem.

Někteří se o svou radost neváhali podělit i s vedením knihovny, viz výňatek z dopisu jedné vděčné čtenářky: "Vážená paní ředitelko, když jsem koncem letošního ledna četla Vaši odpověď na moji stížnost ohledně zrušení pobočky knihovny na Křížové, moc jsem nedoufala, že ještě někdy do naší knihovny pro knížky půjdu (...). Stejně jsem ale vždycky na Křížové pokukovala, co se s knihovnou děje. A s obrovskou radostí jsem okamžitě zaregistrovala oznámení, že bude zase fungovat - už mám novou legitimaci i půjčenou knihu (...). Přeju Vám, abyste mohla nám - závislákům na čtení - dělat jenom takovouhle radost i hodně spokojenosti v osobním životě. Ještě jednou DÍKY!!!" 

Věříme a doufáme, že plody, které započatá spolupráce již teď očividně přináší, se v budoucnu ještě rozhojní a bude možné tento společný projekt nazírat optikou přínosného a úspěšného počinu. 

Oddělení pro děti Oddělení pro dospělé

Webové stránky pobočky

Profil na Facebooku 

Fotografie: interiér pobočky a slavnostní znovuotevření

 

RSS
    SKIP