4


2012

 

Na literaturu!

Literární program v Domě čtení Městské knihovny v Praze

Pobočka Ruská Městské knihovny v Praze, tak jak je její oficiální název, se stala od listopadu 2010 též Domem čtení a kloubí poskytování všech možných knihovnických služeb s širokou nabídkou převážně literárních programů, s důrazem na autorská čtení a tím naplňuje filozofii a záměr, s jakým byl Dům čtení vybudován. Ideou bylo vytvořit jednu z poboček jako kulturně-literární centrum, které si lidé budou spojovat s Městskou knihovnou v Praze.  Zároveň vyšla vstříc současně oblibě autorského čtení a touze čtenářů se živě setkávat s tvůrci literárních děl, překladateli, nakladateli, redaktory časopisů a webových literárních portálů atd.

Poloha Domu čtení, díky umístění na periferii, není úplně ideální, ale přesto se Dům čtení dostal do povědomí nejen pražských čtenářů a návštěvníků. Cílem  bylo vytvořit program, který ukáže současnou literaturu v celé její šíři, s přesahy, i v rámci komponovaných pořadů: propojení s filmem, hudbou, diskuzemi nad konkrétními tématy. Dramaturgové a organizátoři v Domě čtení chtěli od začátku přitáhnout publikum na periodicky se opakující  pořady, tak aby návštěvníci věděli, že středa, to je den, který byl zvolen jako ústřední, mohou od šesti hodin zajít do víceúčelového sálu Domu čtení a vždy tam naleznou zajímavý program. Snažili jsme se a snažíme se, mluvíc za jednoho z dramaturgů a organizátorů, aby první středu v měsíci bylo čtení jednoho z předních  českých spisovatelů. Četli zde například Radka Denemarková, Tomáš Zmeškal, Kateřina Tučková, Petr Pazdera Payne, Petra Hůlová, Petr Král, Petra Soukupová nebo například Václav Kahuda a mnozí a mnozí další. U prvních čtyř jmen bych se ještě zastavil. Po prvním roce fungování Domu čtení jsme se rozhodli, že by bylo zajímavé, aby Dům čtení měl své literární patrony, kteří budou po jeden rok, jakýmisi "ambasadory" a budou propagovat Dům čtení navenek a budou si zvát své hosty do Domu čtení, včetně diskuzních pořadů s nimi na různá témata. Radka Denemarková a Tomáš Zmeškal se stali patrony na rok 2012 a Kateřina Tučková a Petr Pazdera Payne na rok 2013.

Druhou středu v měsíci věnujeme večerům nakladatelství, literárním časopisům, on-line literárním magazínům a webovým portálům. Svůj večer měl zde například Portál české literatury, který se pak stal a stále je naším hlavním mediálním partnerem a který uveřejňuje všechny naše akce na svém portálu, dále nakladatelství Odeon, Baobab či Dauphin, z literárních časopisů pak Tvar, A2, Souvislosti, H_aluze a další a další. Třetí středu věnujeme žánrovým večerům jako byly pořady o komiksu v první polovině roku 2011. Čtvrtou středu jsme od začátku, od ledna 2011, zasvětili cyklu Duše měst, míst a regionů, kde představujeme vždy nějaký region, město, či stát nebo oblast z různých úhlů pohledů, pohledu našich hostů se zaměřením na to, co se v konkrétním regionu děje zajímavého a nového v literárním životě, v kultuře a ve společnosti. Takto jsme již například představili jihočeskou literání scénu, o fenoménu jablonecké-liberecké tramvaji v literatuře, Krajinu Sudet a z poslední doby například Opavsko. Nezapomněli jsme ani na Prahu 10, uspořádali jsme přednášku Dagmar Broncové o proměně desátého pražského obvodu od druhé světové války s následným čtením  Ivana Klímy, který po mnoho let bydlel na Ruské ulici, a s ním četla Milena Slavická, která ve svých Jamrtálských povídkách popsala Nusle let 70. a 80.let, takže i s mírným přesahem do Prahy 4. V letošním roce jsme jako jeden z hlavní cyklů pořádali sérii pořadů Život ulice, se zaměřením na mládež a popsání fenoménů, vztahující se k dnešním problémům a dění, jako například pouliční umění nebo politické umění, ale protože většina akcí nebyla literárních, vrátím se opět k literárnímu programu.

V Domě čtení četla například nizozemská básnířka Hagar Peeters, britský prozaik Stephen Weeks, či slovinský básník Andráž Polič, ale chceme též vedle těch renomovaných, zvát i ty, kteří mají za sebou svou první knihu a teprve začínají být "jmény" nebo ty, kteří publikují zatím jen časopisecky a proto chceme 4-6krát do roka pořádat Večer mladých autorů, neboť minulý rok, kdy jsme uspořádali dva večery, tak se ukázaly jako velmi úspěšné a mnozí s autorů mohou být pak později spojováni právě s Domem čtení. Též chceme organizovat pořady o význačných českých i světových spisovatelích, například o Egonu Hostovském, Ladislavu Klímovi, Haruki Murakamim ad. Dále plánujeme například diskuzní pořady o literárních časopisech, jedna z takovýchto diskuzí proběhla na konci října tohoto roku, a další diskuzní večery na vše co se týká současného literárního života.

Nezapomínáme ani na děti, pořádáme setkání s předním spisovateli dětských knížek, kteří čtou a povídají si s dětmi o knihách, pořady ve spolupráci s nakladateli dětských knížek, ilustrátory a divadelní představení jak pro ty nejmenší, tak i pro starší děti.  Čtení z knih probíhá též v rámci besed pro školy, od těch mateřských až po nejstarší ročníky základních škol. Pro střední školy připravujeme přednášky o české literatuře mezi roky 1970-1990 a literatuře po roce 1990, včetně přednášek o současném literárním dění a literárních časopisech.

Josef Straka

RSS
    SKIP