4


2012

 

SKIP v akci

V Kyjově se sešli regionální spisovatelé i významné osobnosti

V rámci šestnáctého ročníku celostátní aktivity "Týdne knihoven", kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zorganizovala Městská knihovna Kyjov první setkání kyjovských spisovatelů. Akce se konala dne 3. října 2012 pod záštitou starosty města Mgr. Františka Lukla, MPA a tajemníka Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR Mgr. Romana Giebische, PhD. - pracovníka Národní knihovny ČR.

Ředitelka knihovny Ing. Marie Ježková představila činnost knihovny jako centra znalostí, informací a kulturního dědictví. Zúčastnění byli seznámeni s projekty, které knihovna v letošním roce předložila na Ministerstvo kultury v rámci dotačního řízení - Knihovna 21. století.

První projekt nese název: "Podpora čtenářské gramotnosti u začínajících čtenářů - čtení a odvaha". Cílem tohoto projektu je významnou měrou podchytnout mladé začínající čtenáře a vytvořit si vlastní názor na ovlivňování lidského myšlení reklamou a medializací společenských jevů. Budeme rádi, pokud děti zůstanou knihám věrny a budou z ní čerpat. Knihy se stanou společníkem jejich volných chvil.

Druhý projekt nese název: "Jak hledat a zastávat pravdu v dnešní době". V rámci tohoto projektu chce knihovna upozornit opomíjení tradičních kořenů křesťanství našich předků, na kterých byly vybudovány rodinné, morální a mezilidské vztahy našeho národa. Poměrná většina tohoto regionu má pevné základy v křesťanství, které je založeno na rodině, morálce, etice a pevných postojích za svým názorem.

Třetí projekt s názvem "Žijí mezi námi - pojďme naslouchat", který se realizuje v letošním roce v Městské knihovně Kyjov vypovídá o přání každého člověka, aby lidské slovo obohatilo jiného člověka a případně mu poskytlo čas na zamyšlení nad svým jednáním. Lidé potřebují porozumění a vnitřní klid, který nepřichází sám a vyžaduje od každého z nás určitou vytrvalost a úsilí, kdy se snažíme pracovat na sobě a nasloucháme. Tak nějak se vytrácí pozdrav, přívětivé přijetí příchozího podáním ruky, úsměv a věnování se druhému. Ani v dnešní hektické době se hluboká potřeba člověka, aby mu někdo s láskou a porozuměním naslouchal nevytratila. Projekt je zaměřen na lidi, kteří dovedou zvýšit prestiž svého oboru a přitom zůstávají prostými občany naší společnosti. V rámci tohoto projektu představila ředitelka knihovny Ing. Marie Ježková i Ing. Martina Hrbáče, jednoho z pokračovatelů "majstra" Joži Kubíka z Hrubé Vrbky, od kterého věhlasný primáš Horňácké cimbálové muziky "podchytl primášovské vedení" a pod jehož názvem cimbálová muzika za více jak 42 let své existence vychovala řadu vynikajících muzikantů.

V rámci celostátní akce "Týdne knihoven 2012" a v rámci jubilejního roku sv. Cyrila a Metoděje, který začal 25. května letošního roku v Římě a vyvrcholí v příštím roce 1150 výročím příchodu svatých bratří na Moravu na Velehrad, udělila Městská knihovna Kyjov panu Ing. Martinu Hrbáčovi ocenění za šíření pravdy v lidové písni.

Paní Stanislava Bednaříková - zástupkyně ředitelky Městské knihovny Kyjov následně představila v prezentaci kyjovské spisovatele, básníky, historiky, ilustrátory, novináře, publicisty a folkloristy této oblasti. Této akce se zúčastnili i významné osobnosti kultury ČR. Poprvé se mohli v Kyjově sejít Doc. PhD. Jarmila Bednaříková, CSc., MUDr. Jiří Dunděra, MUDr. Jan Pavlík, JUDr. Josef Holcman, Ljuba Heimrichová, Věra Kellnerová, akad. soch. Jaroslav Jurčák, Mgr. Naďa Horáková, Alena Bartošíková, Vladimíra Klimecká, JUDr. Jan Kux, PaedDr. Jiří Jilík, PhDr. František Synek, Petr a Jiří Petrů, Mgr. Juraj Jordán Dovala, Jarmila Synková a další.

V rámci programu "Týdne knihoven v Kyjově" přednesla úvahu o křesťanství na Velké Moravě doc. PhD. Jarmila Bednaříková, CSc., která se bravurně zhostila výkladu této problematiky účastníkům této akce. Jmenovaná se opřela o nově vydané dílo Pavla Seluckého "Svatý Kliment u Osvětiman a Velká Morava".

Motto letošního roku "Týdne knihoven" se neslo v duchu "Čti, žij zdravě". Slavnostní pásku při příležitosti zahájení výstavy přestřihl Jaromír Nečas - hudební redaktor, dramaturg, folklorista, cimbalista, skladatel a stálý čtenář knih v Městské knihovně Kyjov. Dotyčný v letošním roce oslavil 90. narozeniny.

 V rámci biblioterapie - léčby knihou zahájil letošní regionální "Výstavu děl spisovatelů Kyjova a Kyjovska, včetně těch, co o Kyjovu píší" prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., který je přednostou Kliniky radiační onkologie lékařské fakulty Masarykovy university v Brně. Dotyčný je autorem celkem 339 odborných a vědeckých prací.

Akce se setkala s pozitivními ohlasy účastníků setkání.

Knihovna se v letošním roce zapojila do soutěže o cenu "Knihovny roku 2012". Jde o soutěž ocenění a vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům a zřizovatelům za úsilí a rozvoj knihovnických služeb a podporu čtenářství. Dne 4. října 2012 pod záštitou Ministerstva kultury ČR proběhlo slavnostní udělení ceny Knihovna roku 2012 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze. Městská knihovna Kyjov obdržela zvláštní ocenění za práci s dětskými čtenáři, za projekt "Žijí mezi námi - pojďme naslouchat" a iniciativní spolupráci s organizací Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Kyjově. Za knihovnu převzala cenu Ing. Marie Ježková - ředitelka knihovny. Zřizovatele zastoupila při převzetí PaedDr. Ilona Slaninová - vedoucí odboru školství a kultury města Kyjova.

Ing. Marie Ježková - ředitelka knihovny

RSS
    SKIP