4


2012

 

SKIP v akci

Kniha nejen na papíře... aneb Happening 2012

V pátek 21. září 2012 se do Písku sjelo z různých míst naší republiky téměř 200 knihovnic a knihovníků, aby se zúčastnili knihovnického happeningu, který každý rok předchází Týdnu knihoven. Letošní motto happeningu "Kniha nejen na papíře..." mělo připomenout, že pracovníci knihoven se při řešení problematiky čtení a čtenářství nejen nezříkají moderních nosičů informací, ale že se naopak snaží zkvalitnit své služby využíváním moderních informačních technologií. Jako každoročně ukázala tato akce, že knihovníci mají smysl pro humor a že umí pobavit nejen sebe, ale i čtenáře. Však se k nim připojila také téměř stovka jejich příznivců.

Před vlastním zahájením happeningu dopravil "živý řetěz" symbolicky několik knih z historické budovy písecké knihovny do "nové knihovny" (ze dřeva a papíru), postavené vedle pódia. "Stěhování", při kterém pomáhali nejen knihovníci, ale i místní občané včetně baráčníků v krojích, skautů, sokolů aj., mělo upozornit nejen na nutnost najít nové vyhovující prostory pro městskou knihovnu, ale na podobné problémy, které trápí mnoho jiných knihoven. Poslední zcela nová a jedinečná kniha s podpisy účastníků happeningu a širší veřejnosti doputovala až do rukou starosty města JUDr. O. Veselého.

Po fanfárách z písecké věže, již bylo také možno navštívit, začal vlastní program, který zahájily krátké projevy představitelů města, SKIPu a  Městské knihovny Písek. Všech devět soutěžních týmů se představilo vtipnými zdravicemi, které si můžete přečíst na internetu (www.knih-pi.cz, www.jihoceskyskip.estranky.cz ), kde jsou také uveřejněny fotografie. Soutěže se zúčastnili Broďáci z Havlíčkova Brodu, TRIO TSB z Jindřichova Hradce, soutěžící z Městské knihovny Semily, Olomoučtí knihovníci, Jihočešky, Ostravský READiační tým (ORT), Valašský výkvět ze Vsetína, Havířovačky a vítězné družstvo KČSky (Krásné Čiperné Středočešky). Soutěž sledovala odborná porota ve složení Ing. M. Cibulková z městského úřadu, L. Švíková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích (za SKIP) a D. Marková z písecké knihovny. Součástí happeningu bylo také slavnostní předání ceny MARK 2012, kterou převzala Mgr. Blanka Vorlíčková z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. O hudební doprovod se postaral zpěvák a skladatel Roman Dragoun.

Na společenský večer se knihovníci přesunuli do Sladovny (nyní galerie). Z doprovodného programu sklidilo největší úspěch vystoupení gymnastického oddílu Sokola Písek. Vzhledem k tomu, že je happening celostátní akcí, snažili jsme se také o propagaci Písku a jeho okolí, např. některými otázkami v soutěži, propagačními materiály i několika krajovými specialitami na rautu.

Následující den mohli zájemci odjet "knihovnickým vlakem" do Prachatic, nebo strávit sobotní dopoledne prohlídkou města, knihovny, synagogy, Památníku Adolfa Heyduka či historické městské elektrárny. Hodně zájemců navštívilo dosud nevyužité prostory Sladovny, které by eventuálně mohly být adaptovány pro městskou knihovnu.

Happening poskytl příležitost k setkání knihovníků ze všech krajů České republiky a snad je také více přiblížil uživatelům knihoven i širší veřejnosti a představil Písek jako přívětivé město. Pro pracovníky písecké knihovny byla příprava i realizace této akce týmovou prací, při níž pomáhaly i studentky oboru Informační služby z táborské střední školy obchodu, služeb a řemesel. Potěšila nás i vstřícnost veřejnosti a různých organizací a jejich ochota pomoci.

Hana Týcová

RSS
    SKIP