4


2012

 

SKIP v akci

Týden knihoven: Kvantitativní mediální analýza 20. 9. 2012 - 20. 10. 2012

Úvod
Ve dnech 1. až 7. října 2012 proběhl 16. ročník celostátní akce Týdne knihoven, tentokrát s mottem "ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! ". Akci vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), který na svých webových stránkách její smysl popsal následujícími slovy: "Letos chceme více propagovat služby lékařských knihoven ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou a Klubem lékařských knihoven SKIP, oslovili jsme ke spolupráci tvůrce portálu Bibliohelp a budeme nabízet v knihovnách témata jako např. biblioterapie, zdravý životní styl atd." (viz http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven-1.-7.-rijna-2012-2013-16.-rocnik )
Předkládaná mediální analýza byla zpracována za období od 20. září do 20. října 2012. V monitorovaných zdrojích (viz http://www.anopress.cz/Web/PagesFree/Sources.aspx) věnovalo Týdnu knihoven pozornost 412 příspěvků.

Zdroje
Ve sledovaném období se o akci Týden knihoven publikovalo 412 relevantních příspěvků. Nejvíce příspěvků bylo zveřejněno v tištěných zdrojích, a to 230 (55 %) příspěvků. 142 (34%) příspěvků bylo publikováno na webových serverech, 25 (6%) příspěvků bylo zveřejněno v agenturních zpravodajstvích, 15 (4%) příspěvků spadá do oblasti televizního a rozhlasového zpravodajství.

Ze všech zdrojů nejčastěji o Týdnu knihoven informovaly MediaFax (22), Boleslavský deník (13) a Písecký deník (11).

Počty všech příspěvků podle oblastí zdrojů

Vývoj příspěvků z hlediska časového období

Nejvíce příspěvků bylo publikováno 1. 10. 2012 (81), 2. 10. 2012 (61) a 3. 10. 2012 (58).

Následující tabulka ukazuje počet příspěvků dle jednotlivých dnů sledovaného období.

Datum vydání   Počet příspěvků
1.10.2012
81
2.10.2012
61
3.10.2012
58
4.10.2012
29
5.10.2012
26
29.9.2012
24
30.9.2012
19
27.9.2012
16
25.9.2012
12
6.10.2012
11
26.9.2012
10
8.10.2012
9
11.10.2012
8
10.10.2012
7
24.9.2012
5
12.10.2012
5
16.10.2012
5
9.10.2012
4
22.9.2012
3
28.9.2012
3
17.10.2012
3
19.10.2012
3
20.9.2012
2
7.10.2012
2
15.10.2012
2
21.9.2012
1
23.9.2012
1
18.10.2012
1
20.10.2012
1
13.10.2012
0
14.10.2012
0

Akce Týden knihoven

Letošní 16. ročník celostátní akce Týden knihoven se nesl duchu zdravého životního stylu. Následující graf ukazuje, kolik příspěvků zdůraznilo motto akce – ‚Čti, žij zdravě‘. Z celkového počtu 412 příspěvků to bylo 120 článků (29%).

Knihovny svým čtenářům nabídly v prvním říjnovém týdnu i jiné akce – mezi nejčastěji zmiňované v příspěvcích za sledované období patří např. besedy (102 příspěvků), čtenářská amnestie (89 příspěvků) nebo bezplatná registrace čtenářů (63 příspěvků).


 

RSS
    SKIP