4


2012

 

SKIP v akci

Šestnáctý Týden knihoven pro zdravý životní styl

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila letos již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto znělo ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!. Letos jsme více propagovali služby lékařských knihoven ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou a Klubem lékařských knihoven SKIP, oslovili jsme ke spolupráci tvůrce portálu Bibliohelp a nabízeli jsme v knihovnách témata jako např. biblioterapie, zdravý životní styl atd.

Týden knihoven byl letos zahájen Knihovnickým happeningem 21. září v Písku. Na Bakalářích proběhly tradiční zdravice družstev a soutěže, byl vyhlášen vítěz soutěže MARK 2012 pro pracovníky/studenty v oboru knihovnictví do 35 let, program obohatilo hudební vystoupení Romana Dragouna. Společenský večer s rautem proběhl ve Sladovně Písek a kdo se zúčastnil může mi potvrdit, že na vystoupení píseckých Sokolů nikdy nezapomene! Sobotní program v Písku nabídnul zájemcům prohlídku zdejší synagogy či městské elektrárny a Památníku Adolfa Heyduka. Účastníci se také mohli vydat Vlakem s knihovnami na prachatické podzimní slavnosti.

Cenu MARK 2012 získala Mgr. Blanka Vorlíčková z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rozvoj konceptu informačních systémů historického a kulturního dědictví a osobních knihoven představitelů české kultury a vědy v rámci projektu Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví, jehož je hlavním řešitelem. Vysoce byl hodnocen význam projektu pro oblast knihovnicko-informačního oboru, knihovědy, literární vědy a výzkumu i zájemce z řad veřejnosti.

V rámci Týdne knihoven byla vyhlášena státní cena Knihovna roku 2012. Knihovnou roku 2012 v kategorii „základní knihovna“ se stala Obecní knihovna Ratíškovice Jihomoravského kraje. Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "základní knihovna" získala Místní knihovna Ostravice z Moravskoslezského kraje a Obecní knihovna v Košťálově z Libereckého kraje. Hlavní cenu v kategorii "informační počin" získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně za systematickou práci s uživateli s různými druhy handicapů a inspirativní přínos pro další knihovny. Zvláštní ocenění a diplom obdržela PhDr. Bohdana Stoklasová za mimořádný přínos k rozvoji českého knihovnictví, zvláště v oblasti implementace mezinárodních standardů a digitalizace dokumentů. Městskou knihovnou roku 2012 se stala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště.

Svými aktivitami se k Týdnu knihoven 2012 přihlásilo 448 knihoven a těšíme se na mediální analýzu, která ukáže, jak jsme byli v propagaci úspěšní!

ROMAN GIEBISCH

RSS
    SKIP