4


2012

 

SKIP v akci

Harmonogram příprav k valné hromadě SKIP v červnu 2013 v Brně
konané pod záštitou brněnského primátora Romana Onderky

30.11. 2012 Návrhy členů komise pro Cenu českých knihovníků
15.1. 2013 Návrhy na změny stanov SKIP
28.2. 2013 Čestní hosté – návrhy z regionů a sekcí
31.3. 2013 Nejzazší termín pro regionální konference SKIP
15.4. 2013 Návrhy kandidátů do VV, DK a na předsedu SKIP
15.4. 2013 Aktualizace členské základny
30.4. 2013 Návrhy na členy a náhradníky volební, mandátové a návrhové komise
19. - 21.6. Valná hromada SKIP

 

 

RSS
    SKIP