4


2012

 

Do rámečků

Soutěž MARK 2012

Dne 21. září byla v Písku na Knihovnickém happeningu v předvečer Týdne knihoven potřetí udělena cena MARK 2012. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s podporou developerské a stavební skupiny Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Cenu MARK 2012 získala

Mgr. Blanka Vorlíčková

z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rozvoj konceptu informačních systémů historického a kulturního dědictví a osobních knihoven představitelů české kultury a vědy v rámci projektu Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví, jehož je hlavním řešitelem a také spoluautorkou první výsledné publikace mimořádné kvality a typografické úrovně "Osobní knihovna Karla Čapka" (součástí projektu jsou i elektronické výstupy). VORLÍČKOVÁ, B.; KHEL, R.; ČECHOVÁ, P. Osobní knihovna Karla Čapka. Praha: VŠCHT, 2011. 250 s. Osobní knihovny. ISBN 978-80-7080-791-0. Vysoce byl hodnocen význam projektu pro oblast knihovnicko-informačního oboru, knihovědy, literární vědy a výzkumu i zájemce z řad veřejnosti.

 

RSS
    SKIP