4


2012

 

Do rámečků

Městská knihovna roku 2012 - Uherské Hradiště

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště působí ve městě, kde žije 26 000 obyvatel, je to knihovna, která se dlouhodobě řadí mezi špičku českých veřejných knihoven. Je to především dobrá knihovna v tom pravém slova smyslu: má bohatý knihovní fond a nakupuje velké množství nových knih. O knihovnu je mimořádný zájem - v knihovně je zaregistrována plná třetina všech obyvatel města a 63 % všech dětí a mládeže - to je několikrát více, než je celostátní průměr. Obyvatelé města jsou také velmi pilnými čtenáři či návštěvníky. Knihovna má krásnou budovu, kterou získala díky velmi zajímavé přestavbě jedné původní židovské synagogy. Její interiér je velmi moderní a přívětivý, ale přesto trochu limitující - knihovna by určitě potřebovala větší prostor, protože je o ni ze strany veřejnosti mimořádný zájem, ale historický objekt není jednoduché rozšířit. Knihovna se snaží své služby co nejvíce přiblížit těm, kteří je potřebují, proto své služby nabízí nejen ve své hlavní budově, ale také v 6 pobočkách. Navázala také spolupráci s denním stacionářem oblastní charity v Uherském Hradišti, kam dodává starší časopisy a noviny, které senioři využívají při ručních pracích. Nejlepší městská knihovna letošního roku ani zdaleka nepůjčuje pouze knihy. Je pořadatelem celé řady kulturních i vzdělávacích akcí zaměřených na různé skupiny obyvatel. Zcela špičková je práce dětského oddělení. Ačkoliv město, ve kterém knihovna působí, není příliš velké, přesto jsou aktivity knihovny hodně známé a to nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, Rakousku, USA a v dalších zemích. Zde totiž vznikla mediálně zřejmě nejznámější knihovnická akce: Noc s Andersenem. V letošním roce zahájila happeningový projekt Toulavé knížky. Na nejrůznějších místech města bylo rozmístěno několik desítek knih, které jsou opatřeny štítkem s nápisem: Toulavá knížka. Přečti si mě a pošli mě dál.... Toulavé knížky mohou lidé volně používat a psát do nich své komentáře a vzkazy.

VÍT RICHTER

RSS
    SKIP