4


2012

 

Do rámečků

Ceny

Ceny Knihovna roku získaly

 • V kategorii Základní knihovna
  Obecní knihovna Ratíškovice, vedená Ing. Marií Škorpíkovou
  Diplom získaly
  Místní knihovna Ostravice, vedená Martinou Klimkovou
  Obecní knihovna v Košťálově, vedená Lenkou Barochovou

 • V kategorii Významný počin v poskytování veřejných knihovnických
  a informačních služeb

  Knihovna Jiřího Mahena v Brně
  Diplom získala
  PhDr. Bohdana Stoklasová

 • Společné ocenění SKIP a SKANSKA získaly
  Titul Městská knihovna roku 2012
  Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Titul MARK 2012

Mgr. Blanka Vorlíčková

Cenu Středočeský Kramerius udělovanou Středočeským krajem získali

Marie Zelenková z Obecní knihovny Bašť
PhDr. Eva Kubíková z Obecní knihovny Bohutín
Jana Šestáková z Obecní knihovny Hradišťko
Mgr. Eva Husáková z Obecní knihovny Chrustenice
Emílie Slabá z Obecní knihovny Pravonín


Medaili Z. V. Tobolky získali

 • Za rozvoj českého knihovnictví
  Prof. PhDr. Ivan Hlaváček CSc
  PhDr. Jarmila Okrouhlíková, Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
  PhDr. EvaŽáková, Krajská knihovna Karlovy Vary
  PhDr. Halina Molinová, Regionální knihovna Karviná
  PhDr. Jiří Polišenský, Národní knihovna v ČR

 • Za celoživotní práci v knihovnictví
  Mgr. Marie Valtrová, Městská knihovna v Praze

Cenu Librosaurus udělovanou Jihočeským RV SKIP získali

Marie Ambrožová, bývalá knihovnice v Městské knihovně v Borovanech
Město Borovany

Titul Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje udělovaný Studijní a vědeckou knihovnou Hradec Králové a regionálním výborem SKIP Východní Čechy získali

Hana Kozúbková z Místní knihovny Malé Svatoňovice
Libuše Kyralová z Obecní knihovny Šonov u Broumova
Jarmila Matyková z Místní knihovny Javornice
Helena Pavlíková z Obecní knihovny Žíželeves
Zdena Pfeiferová z Městské knihovny Nové Město nad Metují
Zdeněk Prchal z Místní knihovny v Lukavci u Hořic
Jaroslava Vítová z Knihovny Egona Hostovského v Hronově


RSS
    SKIP