4


2012

 

Úvodník

Stalo se, čeho jsem se obával. Do letošního Týdne knihoven se opět přihlásilo tradičně méně než 500 knihoven, taky méně než desetina knihoven registrovaných dle knihovnického zákona u Ministerstva kultury. Není divu, že tedy má tato akce poměrně malý mediální ohlas (viz dále v textu). Nesouvisí tento nízký zájem ze strany našich knihoven s tím, že prohráváme ve srovnání s německými a rakouskými knihovnami, kde obdobné týdenní akce rovněž v říjnu zajišťují spolkoví prezidenti a akcí se zúčastňují významní politici? A teď promiňte zcela subjektivní názor: nemůžeme si sami za nevysokou prestiž českého knihovnictví?

Ale mám jednu čerstvou a dobrou zprávu na závěr: nad valnou hromadou SKIP v Brně převzal záštitu primátor Brna Roman Onderka.

Ladislav Kurka

RSS
    SKIP